Hoe kan ik effectiever vrijwilligers werven?

Het werven van vrijwilligers is essentieel voor elke organisatie, maar het vinden van de juiste mensen kan een uitdaging zijn. Dit artikel geeft je inzichten en handvaten om je vrijwilligersmanagement naar een hoger niveau te tillen.

Inhoudsopgave

Het onder de knie krijgen van het werven van vrijwilligers is de sleutel tot succesvol vrijwilligersmanagement. De juiste vrijwilligers vinden kan een uitdaging zijn, maar dit artikel helpt je om het proces te vereenvoudigen. Het werven van vrijwilligers is cruciaal voor iedereen, van vrijwilligersorganisaties tot bedrijven, van individuen tot groepen.

In dit artikel gaan we dieper in op het werven van vrijwilligers: de definitie, het belang en strategieën voor succes. We gaan ook in op de motivaties van vrijwilligers, zodat je de juiste mensen kunt aantrekken.

Of je nu begint of je strategie aan het verfijnen bent, dit artikel gaat je helpen om wervingsinspanningen te verbeteren. Laten we beginnen!

Wat houdt het werven van vrijwilligers in?

Het werven van vrijwilligers omvat het vinden, aantrekken en inwerken van mensen die hun tijd en talenten willen doneren aan een goed doel. Het is een essentieel onderdeel van elk vrijwilligersprogramma, dat ervoor zorgt dat je ondersteuning vindt voor grote en kleine taken.

Bij het wervingsproces zijn drie partijen betrokken:

 • Potentiële vrijwilligers
 • Organisaties of individuen die hulp zoeken
 • Vrijwilligersmakelaars, zoals vrijwilligerscentrales of welzijnsorganisaties

Dit artikel richt zich op hoe vrijwilligerscentrales of vrijwilligersorganisaties een centrale rol spelen in het werven van vrijwilligers.

Waarom is het belangrijk om vrijwilligers te werven?

Voor vrijwilligerscentrales is het werven van vrijwilligers essentieel. Het helpt je om een constante stroom van enthousiaste vrijwilligers te garanderen die jou en vrijwilligersorganisaties willen ondersteunen. 

Succes hangt af van het creëren van een uitnodigende, diverse en toegankelijke omgeving die voldoet aan de behoeften en voorkeuren van vrijwilligers.

Door de juiste omgeving te vormen, kun je vrijwilligers met de juiste activiteiten verbinden. Dat leidt dan weer tot impactvolle projecten en goede ervaringen voor iedereen die betrokken is. 

Bovendien versterkt een sterke wervingsstrategie de diversiteit en inclusiviteit van talent in de vrijwilligersgemeenschap. Tot slot kan het je voorbereiden om snel een grote pool vrijwilligers te mobiliseren, bijvoorbeeld tijdens crisissituaties.

Spark Somerset's Crisispool

De vrijwilligerscentrale Spark Somerset is actief in het Britse Somerset. Tijdens de pandemie vonden ze 1500 vrijwilligers om een succesvolle vaccinatiecampagne te realiseren op hun platform, Spark a Change. Hiermee was ze de eerste partner die de crisispool in gebruik heeft genomen. In deze case study vind je hun inspirerende verhaal. 

Daarnaast stelt het vrijwilligerscentrales in staat om te voldoen aan de alsmaar groeiende vraag naar ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Dit opent deuren voor vrijwilligersorganisaties om toegang te krijgen tot onbenutte kennis en capaciteit, wat uiteindelijk leidt tot een sterkere en veerkrachtigere vrijwilligerssector. 

Om het belang van vrijwilligers voor de samenleving te onderstrepen, kunnen we kijken naar de waarde van de vrijwilligerssector. In Nederland wordt - heel conservatief - geschat dat de sector een monetaire waarde van 15,5-24,5 miljard euro heeft. Dat is tussen de 1,35 en 2,46% van het BBP!

Welke organisaties zoeken vrijwilligers?

Jij speelt een essentiële rol in het overbruggen van de kloof tussen mensen die hun tijd willen aanbieden en organisaties die behoefte hebben aan vrijwilligersondersteuning. Het spectrum van organisaties die vrijwilligers zoeken is onder te verdelen in verschillende sectoren, elk met unieke missies en activiteiten. Deze organisaties omvatten, maar zijn zeker niet beperkt tot:

 • Non-profit organisaties: Deze organisaties zijn actief in gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs, armoedebestrijding, milieubescherming en sociale diensten. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van deze organisaties en zorgen ervoor dat zij hun programma's en diensten efficiënt kunnen leveren.
 • Buurtcentra: Lokale gemeenschapscentra, buurtgroepen, en verenigingen zoeken vaak vrijwilligers voor het organiseren van evenementen, het leiden van gemeenschapsprojecten, het ondersteunen van kwetsbare groepen en het versterken van de lokale identiteit.
 • Sportclubs en recreatie: Van amateur sportclubs tot recreatieparken, coaching tot bardienst, vrijwilligers spelen een cruciale rol. Ze helpen met coaching, het organiseren van evenementen, het onderhoud van faciliteiten en het levensvatbaar houden van de clubs.
 • Milieu- en natuurbeschermingsgroepen: Vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor milieuorganisaties, conservatieprojecten en duurzaamheidsinitiatieven. Ze dragen bij door middel van het planten van bomen, vogels- of plantentelling, milieueducatie en vertegenwoordiging om onze natuur en biodiversiteit te beschermen.
 • Religieuze organisaties: Verschillende religieuze groepen bieden talloze mogelijkheden om deel te nemen. Van zorg voor ouderen, humanitaire hulp en sociale rechtvaardigheid tot collecteren, de netwerken en doelstellingen van deze organisaties lenen zich geweldig voor vrijwillige inzet.
 • Onderwijsinstellingen: Scholen en universiteiten zoeken niet alleen vrijwilligers, maar zijn ook de broedplaats van een groot aantal vrijwilligers. Of het nu gaat om hulp in de mediatheek, overblijven of buitenschoolse ondersteuning, onderwijsinstellingen zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers om de volgende generatie te ondersteunen.

In wezen heeft elke organisatie die zijn evenementen, projecten of dagelijkse operaties wil verbeteren baat bij vrijwilligersondersteuning. Door deze organisaties te verbinden met potentiële vrijwilligers, draag je aanzienlijk bij aan het bereiken van hun doelen, waardoor je als vrijwilligerscoördinator een tastbaar verschil maakt.

Wat motiveert mensen om vrijwilliger te worden?

Waarom worden mensen vrijwilliger? De redenen zijn zo divers als de vrijwilligers zelf, maar er zijn absoluut algemene overeenkomsten. De wetenschap beschrijft meerdere motivaties, waaronder altruïsme, de wens om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap, persoonlijke voldoening, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het opbouwen van connecties en simpelweg het vinden van een doel (Bang & Ross, 2009; Shy, 2010). Sommigen worden gedreven door hun passies of persoonlijke groei en ontdekking. Het her- en erkennen van deze diverse motivaties is belangrijk om effectiever te werven.

Het rapport "Time Well Spent 2023" van de National Council for Voluntary Organisations (de Britse NOV) onderstreept de verschillende motivaties. Ze stellen dat de belangrijkste reden om vrijwilligerswerk te doen, het verlangen is om daadwerkelijk een verschil te maken. De connectie en het belang van de missie en de simpelweg het hebben van vrije tijd spelen ook een cruciale rol om vrijwilliger te worden.

Bovendien legt het rapport uit dat de motivaties over verschillende demografische groepen variëren. Jongere vrijwilligers (18 tot 24 jaar) doen vaak vrijwilligerswerk om carrière te maken of om vaardigheden aan te leren, terwijl oudere vrijwilligers (55+) meer gemotiveerd worden door het sociale aspect van vrijwillige inzet of persoonlijke hulpvragen. Sociale achtergrond beïnvloedt ook de patronen van vrijwilligerswerk, waarbij mensen uit meer welgestelde milieus vaker vrijwilligerswerk (kunnen) doen. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen de geslachten; vrouwen hechten vaak meer belang aan de missie van een organisatie in vergelijking met mannen. Deze inzichten benadrukken opnieuw de noodzaak van gepersonaliseerde wervings- en retentiestrategieën.

Wat zijn de voordelen van vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk gaat gepaard met voordelen op verschillende niveaus: voor de individuele vrijwilligers, de organisaties die zij helpen, en de samenleving als geheel. Laten we eens dieper ingaan op deze voordelen:

Voor vrijwilligers:

 • Persoonlijke groei: Vrijwilligers doen waardevolle ervaring op en leren nieuwe vaardigheden, wat de basis legt voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.
 • Netwerken: Het opent deuren naar nieuwe sociale netwerken, verrijkt het leven van vrijwilligers en kan leiden tot nieuwe carrièremogelijkheden.
 • Welzijn: Door vrijwilligerswerk te doen, kun jij je mentale en fysieke gezondheid verbeteren, verhoog je jouw tevredenheid en kunnen depressieve gevoelens aanzienlijk verminderen (Yeung, Zhang & Kim, 2018).
 • Impact: Vrijwilligers hebben de unieke kans om op betekenisvolle wijze bij te dragen aan doelen die zij belangrijk vinden, waardoor ze een tastbaar verschil in de wereld maken.

Voor organisaties:

 • Meer mogelijkheden: Een divers vrijwilligersbestand vergroot het vermogen van een organisatie om diensten te leveren, waardoor de impact wordt verbreed en groter wordt.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: De betrokkenheid van vrijwilligers versterkt de banden met de gemeenschap en bevordert sociale inclusie. Dit zorgt voor persoonlijke en gemeenschappelijke ontwikkeling.
 • Nieuwe perspectieven: Vrijwilligers brengen vaak innovatieve ideeën die organisaties nieuwe energie geven en een efficiëntere bedrijfsvoering kunnen opleveren.
 • Ondersteuning op maat: Als organisaties deze voordelen willen benutten, moeten ze hun wervings- en ondersteuningsstrategieën aanpassen aan de verschillende behoeften en motivaties van vrijwilligers.

Voor de samenleving:

 • Collectieve groei: Een levendige vrijwilligerssector draagt bij aan de ontwikkeling van zowel personen als groepen, en bevordert een gevoel van eenheid en gemeenschappelijk doel.
 • Veerkracht: De COVID-19-pandemie heeft laten zien hoe veerkrachtig de maatschappij is. Die periode toonde aan dat vrijwillige inzet een katalysator is voor maatschappelijke veranderingen en uitdagingen (Europees Economisch en Sociaal Comité).
 • Sociale cohesie: Vrijwilligerswerk ondersteunt inclusiviteit, solidariteit en actief burgerschap. Dit onderschrijft diepgewortelde maatschappelijke waarden.

In essentie is vrijwilligerswerk een manier om goed te doen. Het verrijkt je leven en zorgt voor een win-win-win scenario waar personen, organisaties en de samenleving samen bloeien.

Welke verschillende soorten vrijwilligers zijn er?

De vrijwilligerssector bestaat uit talloze vrijwilligers, elk met hun eigen voorkeuren en motivaties. Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal voor effectieve vrijwilligerswerving en -betrokkenheid. 

Hoewel vrijwilligers vaak in meerdere categorieën passen, helpt het om eerst hun belangrijkste eigenschappen te identificeren, zodat je jouw wervingsstrategie effectief op maat kunt maken. Bijvoorbeeld, een bedrijfsvrijwilliger (werkstatus) die op zoek is naar activiteiten (zoekintentie) die flexibel in zijn schema passen (betrokkenheidsniveau) met een focus op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden (skills-based), binnen de werkende leeftijdsgroep (leeftijdsgroep), en gemotiveerd door praktische resultaten (waarden), vereist een specifieke benadering.

Beschikbaarheid: Flexibiliteit vs. Langdurige Betrokkenheid

 • Flexvrijwilligers: Deze personen geven de voorkeur aan kortetermijnactiviteiten met een kortdurende inzet, zoals microvrijwilligerswerk. Ze waarderen flexibiliteit en kunnen op flexibele basis deelnemen.
 • Organisatie Rol Vrijwilligers: In tegenstelling hiermee zijn deze vrijwilligers voorbereid op een langdurige toewijding, waarbij ze hun tijd en inspanningen wijden aan het verder helpen van de doelen en missie van een organisatie. Ze nemen vaak belangrijke rollen en verantwoordelijkheden op zich.

Zoekintentie: Actieve vs. Passieve vs. Crisisvrijwilligers

 • Actieve vrijwilligers: Dit zijn de doeners, die actief op zoek gaan naar kansen die overeenkomen met hun vaardigheden en interesses via verschillende platforms en evenementen.
 • Passieve vrijwilligers: Deze mensen worden liever benaderd door organisaties met activiteiten; vaak weten ze niet waar te beginnen of hebben ze niet de tijd of zin om actief te zoeken naar een passende activiteit.
 • Crisisvrijwilligers: Crisisvrijwilligers zijn mensen die bereid zijn om in te springen in tijden van crisis.

Vrijwilligerspunt Dalfsen's Vacaturebank

Je digitale platform is waarschijnlijk de eerste plek waar vrijwilligers op zoek gaan naar vacatures. Voor de actieve vrijwilligers moet je een vacaturebank aanbieden, waarin organisaties hun vacatures kunnen plaatsen en beheren, en vrijwilligers direct op deze vacatures kunnen solliciteren. Het aanbieden van een goede, gebruiksvriendelijke vacaturebank kan enorm helpen om de actieve vrijwilligers te helpen. Dit kan echt een verschil maken! Vrijwilligerspunt Dalfsen stelt bijvoorbeeld dat ze door de vacaturebank waarin hulpvragers en vrijwilligers direct contact met elkaar vinden, gerichter kunnen sturen op het groeien en bloeien van vrijwilligerswerk in de regio.

PEP's Vrijwilligerspool

Het juiste digitale platform biedt ook een vrijwilligerspool voor de passieve vrijwilliger. PEP Den Haag gebruikt de vrijwilligerspool om vrijwilligers die niet direct de mogelijkheden kunnen vinden die ze leuk vinden, te laten benaderen door organisaties. Ze voegen hun locatie, een korte biografie, contactvoorkeuren, doelen en activiteiten die ze belangrijk vinden toe en wanneer een activiteit aan deze criteria voldoet, kunnen organisatoren via een geavanceerd matchingsysteem contact opnemen met de vrijwilligers. Op deze manier maken ze vrijwilligerswerk toegankelijk in de hele stad, voor elk type vrijwilliger.

Werkgerelateerd: Bedrijfsvrijwilligers vs. Reguliere vrijwilligers

 • Bedrijfsvrijwilligers (corporate volunteers) zijn personen die deelnemen aan vrijwilligerswerk via de initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van hun werkgever. Ze nemen doorgaans deel aan groepsevenementen of gebruiken hun professionele vaardigheden om vrijwilligersorganisaties te helpen. Dit wordt normaal gesproken gefaciliteerd door hun werkgevers.
 • Niet-bedrijfsvrijwilligers (reguliere vrijwilligers) doen vrijwilligerswerk op persoonlijke basis, onafhankelijk van hun arbeidsstatus. Ze kunnen op verschillende manieren in contact komen met organisaties, maar primair via hun persoonlijke netwerk of via een online platform.

Als je meer wilt weten over de verschillen tussen reguliere en corporate volunteers, lees dan dit artikel. Als je alle ins en outs wilt weten om corporate volunteers te werven en te betrekken bij je organisatie, lees dan dit artikel.

Bedrijfsvrijwilligerswerk met Business Involved

Business Involved is een succesvolle samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, Vrijwilligers Centrale Amsterdam en Deedmob. Het platform wordt gebruikt om werknemers van multinationals gevestigd in Amsterdam te matchen met lokale organisaties. Op de online marktplaats kunnen bedrijven vrijwillige hulp of goederen aanbieden, en kunnen maatschappelijke organisaties specifieke hulpvragen plaatsen. Het platform biedt bedrijven ook de mogelijkheid om hun bijdragen aan de SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) bij te houden, wat het platform uniek maakt in zijn soort. In hun partnerverhaal lees je hoe zij op effectieve wijze bedrijfsvrijwilligerswerk in Amsterdam organiseren.

Vaardigheidsniveau: Skills- based vs. Ondersteunende Vrijwilligers

 • Skills-based vrijwilligers bieden hun professionele expertise en kwalificaties aan om specifieke projecten of initiatieven te ondersteunen die hun set aan vaardigheden vereisen, zoals juridische ondersteuning, grafisch ontwerp of IT-ondersteuning.
 • Ondersteunende vrijwilligers hebben, of willen misschien niet hun gespecialiseerde vaardigheden gebruiken, maar zijn essentieel omdat ze hun tijd, energie en bereidheid inzetten om te assisteren in verschillende rollen. Dit maakt evenementen en projecten schaalbaarder en succesvoller.

Leeftijdsgroep: Jonge, Werkende en Gepensioneerde Vrijwilligers

 • Jonge vrijwilligers doen vaak aan vrijwilligerswerk om ervaring op te doen, hun cv te verbeteren en een positieve impact te maken. Ze kunnen ook deelnemen aan jeugdprogramma's zoals bijvoorbeeld MDT of MaS.
 • Werkende vrijwilligers combineren hun vrijwilligerswerk met werk, waarbij ze graag hun professionele en persoonlijke verplichtingen willen combineren met vrijwillige inzet.
 • Gepensioneerde vrijwilligers brengen een schat aan ervaring en vaardigheden mee, en besteden graag de tijd die ze voorheen kwijt waren aan werk aan het teruggeven aan de gemeenschap.

Individuele Waarden: Motivaties van vrijwilligers begrijpen

Motivaction (2023) onderscheidt vier duidelijk op waarden gebaseerde typen vrijwilligers:

 • Plichtsgetrouwe vrijwilligers worden gekenmerkt door een sterk gevoel van loyaliteit en traditie, waarderen veiligheid en solidariteit, en worden vaak gevonden onder oudere demografieën.
 • Structuurzoekers richten zich op hun persoonlijke en gezinsleven, verlangen naar erkenning en een overheid die duidelijke grenzen stelt.
 • Pragmatici zien de wereld als een manier om kansen te creëren, gericht op persoonlijke ervaringen en prestaties.
 • Verantwoordelijke Burgers zijn zelfredzaam, maatschappelijk betrokken en zien politiek als een middel om bij te dragen aan het algemeen welzijn en persoonlijke idealen te realiseren.

Door deze diverse motivaties en achtergronden te herkennen, kunnen organisaties effectievere en betere vrijwilligersactiviteiten creëren, in lijn met individuele voorkeuren en bijdragend aan een meer betrokken, gemotiveerde groep vrijwilligers.

Veranderingen in vrijwilligersmotivatie: een toekomstbestendige strategie

Het rapport van Motivaction onthult een bijzondere trend: de groep plichtsgetrouwe burgers, pragmatici, en jongere personen die vrijwilligerswerk willen doen stijgen, terwijl de groep structuurzoekers en verantwoordelijke burgers relatief afneemt. Dit is een flinke uitdaging voor de vrijwilligerssector, die traditioneel is gericht op verantwoordelijke en plichtsgetrouwe burgers. Deze groepen bestaan overwegend uit oudere vrijwilligers, een groep die logischerwijs uitdunt.

Om je aan te passen, moet jij je dus als vrijwilligersorganisatie richten op de eerste groep. Deze groepen zijn individualistischer en steeds meer gericht op de autonomie, zelfontwikkeling en persoonlijk geluk. Dit in tegenstelling tot de andere twee groepen, die aangaan op collectieve solidariteit. Om de sector duurzaam te houden, moet je dus deze verschuiving in waarden herkennen en daarop inspelen.

Om je hierbij te helpen, raden we je aan om onze volledige interpretatie van het rapport te lezen, inclusief strategieën om vrijwilligers te werven en te behouden in deze nieuwe realiteit.

Vrijwilligers werven in 6 simpele stappen

Inmiddels begrijp je hoe het landschap van vrijwilligerswerving in elkaar steekt. Nu is tijd om een effectieve strategie te ontwikkelen om daadwerkelijk je vrijwilligers te werven. 

De sleutel tot succesvolle vrijwilligerswerving ligt in het begrijpen van de behoeften van je organisatie, het duidelijk formuleren van de missie, en het gedetailleerd beschrijven van de rollen die beschikbaar zijn voor vrijwilligers. Dit bestaat onder andere uit het bereiken van potentiële vrijwilligers via diverse kanalen zoals online platforms, bijeenkomsten in je gemeenschap, of door de kracht van mond-tot-mondreclame, om verbinding te maken met potentiële vrijwilligers wiens interesses en capaciteiten overeenkomen met je behoeften. Een proactieve benadering van communicatie en ondersteuning gedurende het wervingsproces is essentieel voor het bevorderen van een toegewijde vrijwilligersgemeenschap.

Inventarisatie

Alles valt of staat met een grondige inventarisatie van de behoeften van je organisatie. Dit houdt in dat je de taken, projecten en evenementen die ondersteuning vereisen, evalueert en de vaardigheden en expertise identificeert die nodig zijn voor elke rol. Betrek je collega’s en andere stakeholders om gebieden te ontdekken waar vrijwilligers je capaciteit en impact aanzienlijk kunnen vergroten.

Het stellen van duidelijke, SMART doelen - bijvoorbeeld het werven van 8 vrijwilligers binnen 2 maanden voor een waarderingsevenement - zal richting geven en een efficiënte toewijzing van middelen vergemakkelijken. 

Deze vragen kunnen je helpen de behoeften van je organisatie vast te stellen om je strategie vorm te geven:

 • Hoeveel vrijwilligers helpen jouw organisatie momenteel? 
 • Hoeveel uren steken ze erin? 
 • Aan welke taken werken ze? 
 • Zijn er vrijwilligers die gespecialiseerde taken uitvoeren? 
 • Wat zijn de langetermijnambities van je vaste vrijwilligers? 
 • Zijn er nieuwe activiteiten of hulpvragen? 
 • Zullen er in de nabije toekomst posities vrijkomen? 

Vrijwilligerstaken duidelijk definiëren

Ontwikkel gedetailleerde beschrijvingen voor elke vrijwilligerspositie, en specificeer verantwoordelijkheden, doelstellingen en de impact van deze rollen. Voeg de benodigde vaardigheden, kwalificaties en de voordelen van het vrijwilligen bij jouw organisatie toe en gebruik taal die aansluit bij jouw doelgroep vrijwilligers.

Als je bijvoorbeeld studentenvrijwilligers wilt aantrekken, benoem je welke vaardigheden ze aanleren. Als je op zoek bent naar flexvrijwilligers, moet je de vereiste inzet en de taken helder omschrijven. Je boodschap afstemmen op verschillende soorten vrijwilligers is cruciaal voor effectieve betrokkenheid.

Promoten van vrijwilligerswerk

Kies voor een dynamische aanpak via meerdere kanalen om je vrijwilligerswerk te promoten om je activiteiten te promoten, en richt dit op een breed publiek. Dit bestaat onder andere uit de digitale aanwezigheid van je organisatie, actief zijn op sociale media, nieuwsbrieven versturen en inschakelen van lokale netwerken. Het creëren van goede content die de impact en voordelen van vrijwillige inzet naar voren brengt, is essentieel om potentiële vrijwilligers aan te trekken.

Laten we eens wat dieper ingaan op de verschillende promotiekanalen:

 • Je vrijwilligersplatform: Plaats activiteiten prominent op je website, met gedetailleerde rolbeschrijvingen en informatie over hoe betrokken te raken. Voor tips over het maken van aantrekkelijke wervingsteksten, verwijs ik je graag naar deze inzichten van onze Customer Success Manager, Lioba.
 • Sociale media: Gebruik platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en TikTok om verhalen, ervaringen en nieuws over vrijwillige inzet te delen. Een effectieve social media strategie laat je kennis maken met nieuwe vrijwilligers en houdt bestaande vrijwilligers betrokken.
 • Nieuwsbrieven: Houd je abonnees op de hoogte met regelmatige updates over vrijwilligersactiviteiten, succesverhalen en evenementen, en personaliseer de inhoud om aan te sluiten op hun interesses.
 • Lokale netwerken: Werk samen met scholen, bedrijven en netwerkorganisatiesom een breder publiek te bereiken.
 • Drukwerk: Gebruik flyers, posters en ander gedrukt materiaal op drukbezochte plaatsen binnen de community om je naamsbekendheid te vergroten.
 • Mond-tot-mondreclame: Stimuleer je netwerk om activiteiten en informatie te delen met hun eigen netwerk. Zo maak je gebruik van persoonlijke connecties en groeit je community organisch.
 • Evenementen: Neem deel aan of organiseer evenementen om direct in contact te komen met potentiële vrijwilligers. Geef ze direct de mogelijkheden om zich aan te melden bij je organisatie of voor een specifieke activiteit door bijvoorbeeld QR-codes of een inschrijflijst. Beursvloeren werken hier bijvoorbeeld heel goed!

Vergeet niet dat de effectiviteit van elk kanaal varieert afhankelijk van je doelgroep. Jongere vrijwilligers geven bijvoorbeeld mogelijk de voorkeur aan TikTok of WhatsApp, terwijl corporate volunteers en pragmatisten effectiever bereikt kunnen worden via netwerken en evenementen. Experimenteer en evalueer welke kanalen de beste resultaten opleveren voor het verbinden met jouw gewenste groep vrijwilligers.

Potentiële vrijwilligers betrekken

Door een uitnodigende en inclusieve omgeving te realiseren, voelen potentiële vrijwilligers zich meer betrokken bij je organisatie. Het is belangrijk om snel te reageren op vragen en aanmeldingen, en om duidelijke informatie te geven over de vrijwilligersrollen en verwachtingen. Door informatiesessies, open dagen of digitale bijeenkomsten te organiseren, kunnen potentiële vrijwilligers kennis maken met de missie, waarden en cultuur van je organisatie.

Je aanpak afstemmen op de soorten vrijwilligers die je wilt aantrekken is essentieel. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in langetermijn organisatierollen, kunnen interviews of beoordelingen helpen om de beste match te identificeren op basis van hun vaardigheden en interesses. Om in te spelen op flexvrijwilligers die een minimale inzet zoeken moet je het proces zo eenvoudig mogelijk maken door een eenvoudige aanmelding, minimale vereisten en flexibele deelname-opties aan te bieden.

Vrijwilligers inwerken en opleiden

Een gestructureerd trainings- en inwerkproces helpt om vrijwilligers de nodige kennis en vaardigheden voor hun rollen aan te leren. Bespreek onder andere het beleid en de procedures binnen de organisatie en organiseer eventueel rol-specifieke trainingen. Door constante ondersteuning en feedback aan te bieden, en eventuele opleiding om nieuwe vaardigheden aan te leren, voelen vrijwilligers zich gewaardeerd en worden ze sneller geïntegreerd binnen je organisatie. Daarnaast spelen samenwerking en het van elkaar leren ook een belangrijke rol in het opbouwen van een hechte en zelfvoorzienende community van vrijwilligers.

Vrijwilligers waarderen en behouden

Een goede strategie voor het waarderen en behouden van vrijwilligers is essentieel om de bijdragen van vrijwilligers te waarderen. Van gepersonaliseerde bedankbriefjes tot waarderings-evenementen, er zijn talloze manieren om dankbaarheid te tonen. Zorg dat vrijwilligers samen kunnen werken, en biedt mogelijkheden om professioneel te netwerken om je community te versterken. Vraag daarnaast regelmatig feedback van vrijwilligers om je processen te verbeteren. Hiermee zorg jij dat je organisatie én je vrijwilligers zich constant ontwikkelen, zodat iedereen tevreden is en betrokken blijft.

Voor creatieve ideeën over het waarderen van vrijwilligers kan dit artikel als inspiratiebron dienen.


Het werven van vrijwilligers is een fundamenteel onderdeel van succesvol vrijwilligersmanagement. Door begrip te hebben van je vrijwilligers en de juiste wervingsstrategieën op ze toe te passen, kunnen organisaties vrijwilligers aantrekken, binden en behouden, en zo hun impact maximaliseren. Deze holistische benadering van het werven en managen van vrijwilligers draagt in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van de vrijwilligerssector.

Over Deedmob

Deedmob zet zich in voor een veerkrachtige samenleving door middel van vrijwillige inzet, met als doel een miljard mensen wereldwijd het verschil te laten maken door vrijwillige inzet. Dit ondersteunen we met een vernieuwende, complete digitale infrastructuur en diepgaande expertise. Ontdek hoe het innovatieve platform en de tools van Deedmob jou kunnen helpen bij het werven en inzetten van vrijwilligers om zo nóg meer positieve impact te maken.

Klaar om je vrijwilligerscoördinatie te verbeteren? Onze experts staan klaar om je te begeleiden. Vraag vandaag nog een demo aan en ontdek hoe je op een efficiënte manier vrijwilligers kunt vinden, matchen, werven, behouden en inspireren door gebruik te maken van een uitgebreid platform op maat van jouw behoeften.

Gerbrand Holland

Gerbrand Holland

Growth Manager

Met zijn diverse achtergrond in politicologie, geneeskunde en bedrijfskunde, biedt Gerbrand een unieke mix van perspectieven die onze partners in staat helpt om hun doelen op het gebied van sociale impact te bereiken - of het nu gaat om lokale overheden, grote bedrijven of maatschappelijke organisaties. Als onderdeel van zijn rol bij Deedmob richt hij zich op het uitbreiden van het impact ecosysteem door middel van uitgebreid onderzoek naar vrijwilligerswerk. Naast zijn werk is Gerbrand zeer gepassioneerd over duurzaamheid, wat blijkt uit zijn jongerenambassadeurschap voor de SDG's. In zijn vrije tijd houdt hij van schaken, hardlopen en fietsen en droomt hij ervan om de Marmotte te voltooien.

Meer van dit soort berichten?

Studentenvrijwilligers Aantrekken: Tips en Strategieën

Studentenvrijwilligers zijn een enorme aanwinst voor je organisatie. Leer hoe je ze kunt aanspreken!

25 oktober 2023

5 tips om eventvrijwilligers effectief in te zetten

Met deze 5 tips stel je vrijwilligers in staat om je evenementen naar een hoger niveau te tillen.

28 september 2023

Het gebruik van storytelling om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en ze te behouden

Storytelling kan een gamechanger zijn voor je organisatie. Lees hier meer over de mogelijkheden!

17 augustus 2023

De Kracht van Corporate Volunteering voor Maatschappelijke Organisaties. Deel 3: Corporate Volunteers Aantrekken en Betrokken Houden

Leer hoe je bedrijfsvrijwilligers kunt aantrekken en binden voor je vrijwilligersorganisatie

7 augustus 2023

Vrijwilligerswerk in Nederland 2023: trends, uitdagingen en kansen

Nieuw rapport! Hoe je meer vrijwilligers kunt aantrekken en behouden en je organisatie toekomstbestendig kunt maken.

27 juni 2023

4 tips voor effectieve, gepersonaliseerde communicatie met je vrijwilligers

Gepersonaliseerde communicatie is de sleutel tot het contact met uw vrijwilligers. 4 tips om je op weg te helpen!

30 mei 2023

Meer betrokkenheid bij je vrijwilligers? Zo is het 5x raak!

Leer hoe je vrijwilligers behoudt, werft en motiveert en verhoog hiermee de de betrokkenheid van je vrijwilligers.

31 mei 2023

Hoe maak je gebruik van social media om vrijwilligers naar je vrijwilligersplatform te halen?

Leer hoe het gebruik van verschillende sociale mediakanalen helpt om vrijwilligers (opnieuw) te betrekken

31 mei 2023

Twee belangrijke trends voor jullie vrijwilligerscentrale

Is jullie vrijwilligerscentrale klaar voor 2023? Twee trends die belangrijk zijn voor jullie vrijwilligerscentrale!

31 mei 2023

Duurzame marketing voor non-profitorganisaties: 4 te evalueren factoren

Dit artikel behandelt vier factoren voor het opstellen van een duurzaam marketingplan.

31 mei 2023

Hebben jongeren het te druk om vrijwilligerswerk te doen?

Lees meer over hoe je jongeren kunt overhalen om vrijwilligerswerk te doen

31 mei 2023

3 tips voor een succesvolle organisatiepagina

Dit artikel legt uit hoe je het meeste uit je Deedmob-organisatiepagina kunt halen

31 mei 2023

Tips voor het online werven van vrijwilligers

Dit artikel geeft tips voor online vrijwilligerswerving

31 mei 2023

Vacatures integreren op je eigen website

Dit bericht legt uit hoe je vacatures op je website kunt integreren

31 mei 2023

In drie stappen naar een passend aanbod voor flexvrijwilligers

Een simpel driestappenplan om flexvrijwilligerswerk te integreren in jouw organisatie

31 mei 2023

Zo zet je Instagram in om vrijwilligers te werven

In dit bericht leggen we uit hoe je Instagram kunt gebruiken om vrijwilligers te werven

31 mei 2023

Tien tips om de perfecte vacaturetekst te schrijven

In dit artikel delen we tien tips voor het schrijven van de perfecte vacaturetekst!

31 mei 2023
jQuery(document).ready(function() { $('*[data-rt-link-type="external"]').attr("target", "_blank"); $( "a" ).attr("target", "_blank"); });