De Kracht van Corporate Volunteering voor Maatschappelijke Organisaties. Deel 2: Bedrijfsvrijwilligers vs. Reguliere Vrijwilligers

Het is cruciaal om de verschillen te begrijpen tussen bedrijfsvrijwilligers en gewone vrijwilligers. Zo kun je ze namelijk beter bij je organisatie betrekken. Lees meer over de verschillen in het artikel!

De Kracht van Corporate Volunteering voor Maatschappelijke Organisaties. Deel 2: Bedrijfsvrijwilligers vs. Reguliere Vrijwilligers

Welkom terug bij de vierdelige serie “De Kracht van Corporate Volunteering voor Maatschappelijke Organisaties”. In het vorige artikel gingen we dieper in op de voordelen en uitdagingen van het betrekken van corporate volunteers bij je organisatie. In dit tweede deel gaan we dieper in op de demografie van de bedrijfsvrijwilliger en hoe ze verschillen van de ‘normale vrijwilliger’. Als je goed op de hoogte bent van de verschillen tussen deze twee groepen, kun je ze uiteindelijk beter bij je organisatie betrekken. Laten we kijken wat de wetenschap en praktijk ons vertellen!

Sociodemografische kenmerken

De sociodemografische kenmerken van bedrijfsvrijwilligers onthullen een aantal intrigerende verschillen met reguliere vrijwilligers. Studies van Do Paço, Agostinho & Nave (2013) en Roza (2016) hebben dit uitgebreid beschreven. 

Te beginnen met de normale vrijwilligers. Vrijwilligers zijn voornamelijk vrouwelijk, vaak getrouwd, met kinderen, en hebben een baan of zijn gepensioneerd. Daarnaast zijn ze vaak hoger opgeleid. Aan de andere kant zijn bedrijfsvrijwilligers vaak jonger. Dit op zichzelf geeft al een unieke mogelijkheid voor maatschappelijke organisaties om een jongere groep vrijwilligers aan te trekken - een die toch moeilijk bereikt wordt.

Daarbij zijn de werknemersvrijwilligers vaker getrouwd, en hebben ze minder vaak kinderen vergeleken met de doorsnee vrijwilliger. Dit wordt vaak verklaard doordat ze zich meer op hun carrière richten, en vaak zelfs aan de start staan van hun carrière. Dat ze geen kinderen hebben betekent dus ook dat ze vaka nog niet in aanraking zijn gekomen met jongeren-gerelateerd vrijwilligerswerk, zoals chauffeursdiensten op de sportclub, of overblijven op school.

Ook zijn corporate volunteers vaak nóg hoger opgeleid dan de gemiddelde vrijwilliger. Dat maakt ze ideaal om de wat wat meer intellectueel uitdagende taken op te pakken, zoals advies, projectplanning, en skills-based vrijwilligerswerk. Hun vaardigheden en expertise kunnen je organisatie verrijken en je projecten en dagelijkse werkzaamheden sterk verbeteren.

Als je hebt opgelet, zie je dat de verschillen tussen bedrijfs- en niet-bedrijfsvrijwilligers een versterkte versie is van de verschillen tussen de normale vrijwilliger en de niet-vrijwilliger. Als je weet dat deze verschillen bestaan, kun je dat gebruiken om moeilijke doelgroepen toch te bereiken, zoals de highly-skilled en jongere vrijwilligers. Het omarmen van de verschillen en het anticiperen erop is cruciaal voor maatschappelijke organisaties die een bedrijfsvrijwilligersprogramma overwegen op te zetten.

De Setting

Naast de sociodemografische verschillen, is de specifieke bedrijfssetting een cruciaal verschil met de reguliere vrijwilliger. Bedrijfsvrijwilligers doen meestal vrijwilligersactiviteiten als onderdeel van de initiatieven van hun bedrijf op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hun betrokkenheid is dan ook vaak gekoppeld aan een bepaald domein dat aansluit bij de MVO-strategie van hun werkgever.

Reguliere vrijwilligers daarentegen hebben uiteenlopende achtergronden en kiezen vrijwilligerswerk op basis van persoonlijke motivaties en interesses. Bedrijfsvrijwilligers nemen vaak deel aan georganiseerde vrijwilligersevenementen of -programma's die door hun werkgever worden gefaciliteerd en ondersteund. Dit zijn vaak eenmalige activiteiten, gericht op teambuilding. Hierdoor moeten activiteiten vooral leuk zijn, en op de tweede plaats nuttig. Dit eenmalige karakter van activiteiten voor bedrijfsvrijwilligers staat in contrast met de flexibelere aanpak van reguliere vrijwilligers, die zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze vrijwilligerswerk willen doen op basis van hun persoonlijke beschikbaarheid en voorkeuren.

Bovendien variëren de schaal en reikwijdte van de betrokkenheid aanzienlijk. Bedrijfsvrijwilligers werken dagelijks binnen specifieke domeinen. Hierdoor kunnen ze de middelen en netwerken van hun bedrijf inzetten om organisaties binnen dat domein te ondersteunen. Hun inzet en expertise kan daarom het best gebruikt worden bij specifieke projecten of activiteiten op een eenmalige basis, terwijl reguliere vrijwilligers zich doorgaans bezighouden met een breder scala aan activiteiten en beschikbaar zijn voor langere, doorlopende vacatures.

Motivatie

Inzicht in de motivaties van bedrijfsvrijwilligers is essentieel om hen effectief te betrekken. Gewone vrijwilligers zijn vaak intrinsiek gemotiveerd en vinden voldoening en aansluiting bij hun waarden in het goed doen voor anderen. Aan de andere kant vertonen bedrijfsvrijwilligers mogelijk een iets mindere mate van intrinsieke motivatie, omdat hun activiteiten voor vrijwilligerswerk vaak worden samengesteld en ondersteund door hun werkgevers.

Recente studies van Howard & Serviss (2021) en Seara, Proença & Ferreira (2023) geven aan dat corporate volunteers vaak een extra extrinsieke motivatie vanuit het bedrijf waarin ze werken. Door deel te nemen aan bedrijfsvrijwilligerswerk kunnen ze zichzelf omhoogwerken of hun reputatie binnen het bedrijf verbeteren, waardoor ze sneller geneigd kunnen zijn om zich aan te melden. Daarnaast kunnen interne bedrijfscompetities om vrijwilliger van het jaar/maand te worden dienen als een extrinsieke motivatie die werknemers motiveren om deel te nemen.

Deze extrinsieke motivatie kan een sterke stimulans zijn om werknemersvrijwilligerswerk te gaan doen, veel meer dan voor gewone vrijwilligers die vooral intrinsiek gemotiveerd zijn. Ongeveer 11% van de vrijwilligers gaf aan dat ze een bedrijfsprogramma nodig hadden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit betekent dat bedrijven de bepalende factor kunnen zijn bij het stimuleren van mensen om vrijwilligerswerk wel of niet te gaan doen, aldus Lonneke Roza (2016)

Ik hoop dat het na het lezen van dit artikel duidelijk is dat bedrijfsvrijwilligers op sommige punten best verschillen van de doorsnee vrijwilliger. Door dit onderscheid te begrijpen en te erkennen kunnen vrijwilligersorganisaties bedrijfsvrijwilligers effectiever benaderen en betrekken. Het volgende hoofdstuk in deze serie gaat over strategieën om het potentieel van corporate volunteers aan te spreken en te benutten. Ik zie je de volgende keer! 

Bronnen:

  • Do Paço, A., Agostinho, D., & Nave, A. (2013). Corporate versus non-profit vrijwilligerswerk - verschillen de motivaties van vrijwilligers significant? International Review on Public and Nonprofit Marketing, 10, 221-233.
  • Howard, M. C., & Serviss, E. (2022). The antecedents and outcomes of corporate volunteering: an employee-and organizational-level meta-analysis. Journal of Managerial Psychology, 37(2), 93-110.
  • Roza, L. (2016). Betrokkenheid van werknemers bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (nr. EPS-2016-396-ORG).
  • Seara, M., Proença, T., & Ferreira, M. R. (2023). Hebben praktijken van maatschappelijk verantwoord ondernemen invloed op de aantrekkelijkheid van werkgevers - een benadering van vrijwilligersprogramma's van bedrijven. European Journal of Management and Business Economics.

Some highlights of 5 years at Deedmob

Geen items gevonden.

Gerbrand Holland

Growth Manager

Gerbrand Holland is Growth Manager bij Deedmob