Platform voor bedrijfsvrijwilligerswerk

Partner Story: Corporate Volunteering met Business Involved

Wereldwijd zoeken bedrijven naar manieren om praktisch vorm te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. In onze hoofdstad heeft de gemeente daarvoor Business Involved ingezet. Een innovatief, digitaal platform waarop bedrijven en waardevolle maatschappelijke initiatieven met elkaar in contact kunnen komen. Vervolgens kunnen werknemers met bedrijfsvrijwilligerswerk een positieve bijdrage leveren aan de stad Amsterdam. Een mooi hedendaags voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Ontdek jullie eigen, gepersonaliseerde platform
deedmob logo

Deedmob

SaaS Solution Provider
Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Vrijwilligerscentrale
Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Gemeente
100+
organisaties die elkaar versterken
150+
bedrijfsvrijwilligers gekoppeld aan maatschappelijke organisaties
17 SDG's
met meetbare vooruitgang
HET VERHAAL

Bedrijfsvrijwilligerswerk voor Amsterdammers, door Amsterdammers

Bedrijfsvrijwilligerswerk voor Amsterdammers, door Amsterdammers
De impact

Duurzame, betekenisvolle relaties die zowel individuen als de samenleving inspireren

In de huidige opzet kunnen zowel maatschappelijke initiatieven als bedrijven complementair zijn aan elkaar. Beide kunnen veel voordeel halen uit een duurzame relatie. Oftewel: een echte win-win.

Ondernemingen kunnen heel veel betekenen voor maatschappelijke organisaties. Ze hebben vaak de middelen, financiën, mensen en expertise die maatschappelijke initiatieven juist missen. Helaas voor beide partijen is de opzet van veel van de samenwerkingen traditioneel vaak van eenmalige aard, bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring, donaties of een eenmalige vrijwilligersdag. Maar Business Involved maakt het mogelijk om door te pakken en betekenisvolle, duurzame relaties tussen bedrijven en maatschappelijke initiatieven te laten groeien. Bedrijven steken dan niet slechts een keertje de handen uit te mouwen, maar raken echt <i>involved </i> met hun omgeving.

Zo’n samenwerking biedt ook echt tastbare voordelen voor bedrijven. Daar waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds belangrijker worden, zijn de social impact doelstellingen van een bedrijf erg relevant. Tegenwoordig worden organisaties door (potentiele) werknemers en klanten beoordeeld op hun MVO-doelstellingen. Tegelijk zien we dat die stakeholders meer betrokken willen zijn bij die doelen. Bedrijven hebben er dus zelf baat bij om hun impact zo betekenisvol en duurzaam mogelijk te maken.

Behalve op het gebied van de sociale impact van een bedrijf, is de verbinding met maatschappelijke initiatieven relevant voor de werkomgeving en de individuele ontwikkeling van de werknemers. Meerdere onderzoeken tonen ten slotte aan dat corporate volunteering programma’s leiden tot hogere productiviteit en meer werknemersbetrokkenheid, en een positieve invloed hebben op het aantrekken en behouden van werknemers. Daarnaast stimuleert een programma voor bedrijfsvrijwilligerswerk werknemers om te groeien en zich te ontwikkelen, en draagt het bij aan HR-waarden zoals diversiteit en inclusie.

De oplossing

Maak maatschappelijke betrokkenheid makkelijk en zichtbaar

Partner Story: Corporate Volunteering met Business Involved

Op het digitale platform - powered by Deedmob - krijgen zowel maatschappelijke initiatieven als bedrijven de zichtbaarheid die ze verdienen. Organisaties en ondernemingen maken op Business Involved een profiel aan. Vervolgens passen ze dit naar eigen smaak helemaal aan, zodat elke aangesloten organisatie zijn eigen identiteit behoudt en uitdraagt op het platform. Zodra een profiel online staat, kan een maatschappelijke initiatief hulpvragen plaatsen, waarop bedrijven of medewerkers kunnen reageren. Ook als bedrijf kun je je hulpaanbod kwijt op het platform, zodat initiatieven hierop kunnen reageren. Het platform is dus een heuse marktplaats voor positieve lokale impact!

Of je nou een maatschappelijke organisatie bent of een bedrijf, Business Involved ondersteunt bij het uitvoeren van je missie en het realiseren van de perfecte match. Dit kan onder meer door middel van:

- Inspiratiesessies en workshops over de behoeften van organisaties en het formuleren van hulpvraag en -aanbod
- Persoonlijke begeleiding in elke fase van het matchingproces
- Presentaties en oriëntatiebijeenkomsten met advies op maat bij de uitvoering van MVO-doelstellingen
- Een unieke combinatie van publieke en private partijen die in elkaars kracht spelen

Actief op Business Involved: Wipro
De Indiase multinational Wiprowas als een van de eerste bedrijven aanwezig op Business Involved. Daarmee geeft de onderneming het voorbeeld aan andere bedrijven om zich aan te sluiten en de stad nog beter te maken. De Wipro Foundation is meer dan 20 jaar geleden opgericht met als doel ‘een toekomst die werkt voor iedereen’ te creëren, en leidt wereldwijd de initiatieven van het bedrijf op het gebied van de sociale gemeenschap en duurzaamheid. Via het platform Business Involved nemen Wipro-medewerkers in de hele regio Amsterdam deel aan vrijwilligersactiviteiten om lokale organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor duurzaamheid.

Actief op Business Involved: Het Koffiehuis
Stichting Het Koffiehuis, een van de maatschappelijke organisaties op het platform, heeft het sinds de lancering van Business Involved druk. Het Koffiehuis aan de Haarlemmerstraat is een plek waar iedereen welkom is. Ongedocumenteerden en dak- en thuislozen drinken er koffie en werken er om een klein beetje geld te verdienen. Dit doen zij onder meer in de Veegploeg, die ervoor zorgt dat de straten in de binnenstad schoon blijven. Na het werk krijgen de vegers altijd een gratis lunch in het Koffiehuis. Deze lunch wordt dan weer verzorgd en betaald door het bedrijf dat vrijwilligerswerk doet. De gesprekken die de medewerkers van de bedrijven voeren met de gasten van Het Koffiehuis zorgen ervoor dat er écht een duurzame relatie ontstaat, omdat er echte interactie wordt gezocht. Deze duurzame relatie is voor alle partijen een win-win.

Zonder het platform waren deze matches niet mogelijk geweest. Business Involved maakt wat er gebeurt allemaal écht zichtbaar en meetbaar. Organisaties kunnen hun hulpvragen kwijt, en bedrijven hun hulpaanbod. Doordat alles op één plek wordt samengebracht, kun je als hulpbiedende organisatie, maar ook als werknemer of hulpvragende organisatie direct de juiste match maken.

De Sustainable Development Goals bieden een herkenbaar aangrijppunt voor een match. De SDG's worden alleen maar belangrijker en vormen een verbindend raamwerk tussen het bedrijfsleven en de sociale sector, aangezien er aan dezelfde doelen wordt bijgedragen. Door daarop te matchen krijgt niet alleen lokale duurzaamheid een boost; de gemaakte impact wordt tegelijk zichtbaar gemaakt in een internationaal gerespecteerd raamwerk. Bedrijven kunnen zo makkelijker voldoen aan de vraag om verantwoording van hun inzet voor MVO.

Niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant biedt het platform goede inzichten. Zo wordt niet alleen op micro-, maar ook op macroniveau de impact zichtbaar door intuïtieve impact analytics op basis van SDG’s, tijdbesteding en andere variabelen. Dit alles op wijkniveau, waardoor gericht gestuurd kan worden en er een eerlijk en correct beeld ontstaat van de impact in de stad.

de resultaten

Een socialere stad, met meer verbinding en een gunstiger vestigingsklimaat

Sinds de lancering van het platform zijn meer dan 150 bedrijfsvrijwilligers gekoppeld aan meer dan 100 maatschappelijke initiatieven - en dat tijdens de pilot! En deze groei versnelt nog steeds, waarschijnlijk als gevolg van de groeiende bekendheid van Business Involved in de regio Amsterdam.

Het platform draagt met de maatschappelijke benadering en meetbaarheid ook positief bij aan het vestigingsklimaat in Amsterdam. Waar werknemers en bedrijven steeds meer inzetten op duurzaamheid en het maken van impact, kunnen bedrijven dankzij Business Involved eenvoudig kennis maken met en teruggeven aan de community. Zo wordt een stevige aanzet gegeven voor een blijvende impact voor deze bedrijven en lokale gemeenschappen.

Voor maatschappelijke organisaties zijn de beschikbare middelen, mensen, financiën en expertise van bedrijven van onschatbare waarde. Maar inmiddels weten we dat traditionele modellen van sponsoring of donaties niet altijd het antwoord zijn. En hoewel een partnership vaak wel zo begint, faciliteert Business Involved juist de betekenisvolle, duurzame relaties tussen bedrijven en maatschappelijke initiatieven. En dát is wat het zo waardevol maakt voor alle betrokken partijen, zowel publiek als privaat.

"Business Involved is echt bedoeld om blijvende impact te maken. Het biedt zoveel technische mogelijkheden dat het ons heel veel werk uit handen neemt. Voor ons is belangrijk dat bedrijven en organisaties elkaar gewoon vinden en spreken. Werknemers brengen unieke en onbetaalbare ervaring mee voor organisaties en organisaties hebben het bedrijfsleven ook zo veel te bieden. Zo dragen we met zijn allen écht wat bij aan de samenleving en de stad!" - Rachida el Alami, Projectleider Business Involved (VCA)

Geïmplementeerde oplossingen

● Gemeenschapsplatform, met inbegrip van een vrijwilligersvacaturebank met functies voor matching en communicatie

● Aangepaste website met een eenvoudig te gebruiken CMS en no-code website builder

● Hosting, onderhoud en voortdurende ontwikkeling van het platform

● Ondersteuning van een deskundige van Deedmob en toegang tot de gebruikersgemeenschap