Vergroot je vrijwilligerspool met Potentiëlen

Leer hoe je een nieuwe groep potentiële vrijwilligers kunt werven en binden: De Potentiëlen

Vergroot je vrijwilligerspool met Potentiëlen

In het huidige vrijwilligerslandschap staan organisaties voor een moeilijke uitdaging. Er is een toenemende vraag naar vrijwilligersdiensten, maar het aantal vrijwilligers groeit niet in dezelfde mate mee. Een interessante studie van Lockstone-Binney et al. geeft een veelbelovende oplossing: het aanboren van “Potentiëlen” - niet-vrijwilligers die veel potentie hebben om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit artikel bespreekt de relevantie van deze bevindingen, de kenmerken van Potentiëlen en praktische strategieën om hen te betrekken.

Relevantie

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze vormen de ruggengraat van de samenleving en veel organisaties en personen zijn afhankelijk van hun tijd en inzet. Toch worstelen veel vrijwilligersorganisaties met de werving van vrijwilligers. Het NCVO-rapport Time Well Spent 2023 laat een daling zien in vrijwilligersparticipatie. Deze trend wordt weerspiegeld in andere westerse landen, waardoor het cruciaal is voor organisaties om innovatieve manieren te vinden om vrijwilligers te werven en te behouden.

Het begrijpen en betrekken van Potentiëlen kan helpen om deze kloof te dichten. Door zich te richten op personen die eerder geneigd zijn om vrijwilligerswerk te doen, kunnen organisaties middelen en inspanningen efficiënter inzetten. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere vrijwilligersparticipatie en zo wordt er beter ingespeeld op de behoeften van de gemeenschap.

Wie zijn de Potentiëlen?

Potentiëlen zijn niet-vrijwilligers die de kenmerken en motivatie hebben om actieve vrijwilligers te worden. Als je deze mensen kunt herkennen, heb je de eerste stap gezet om ze effectief te betrekken.

Kenmerken van Potentiëlen

Gemotiveerd door persoonlijke groei: Potentiëlen willen zichzelf graag ontwikkelen en verbeteren. Ze zoeken manieren om hun zelfvertrouwen te vergroten, nieuwe vaardigheden te leren en als persoon te groeien.

Betrokken bij andere organisaties: Potentiëlen zijn waarschijnlijk lid van andere groepen of organisaties, zoals beroepsverenigingen, sportclubs of religieuze organisaties. Hun betrokkenheid bij deze organisaties toont aan dat ze betrokken zijn bij de gemeenschap.

Positieve houding tegenover vrijwilligerswerk: Potentiëlen hebben over het algemeen een positieve houding ten opzichte van het helpen van anderen en vrijwilligersorganisaties. Ze zien vrijwilligerswerk als een mogelijk waardevolle en lonende activiteit.

Beschikken over relevante vaardigheden: Veel Potentiëlen hebben al de vaardigheden en competenties die nodig zijn voor vrijwilligerswerk. Ze kunnen ervaring hebben met lesgeven, coachen of het geven van praktisch advies en ondersteuning.

Hoe identificeer je Potentiëlen?

Enquêtes en opiniepeilingen: Voer enquêtes of opiniepeilingen uit binnen je community waarbij je vraagt om de interesses en motivaties van ieder lid. Let op antwoorden die wijzen op motivaties als persoonlijke groei, gemeenschapsbetrokkenheid en vaardigheidsontwikkeling.

Betrokkenheid bij andere activiteiten: Zoek mensen die actief zijn in andere organisaties of communities. Hun bestaande betrokkenheid toont aan dat ze open kunnen staan voor vrijwilligerswerk.

Directe interacties: Let tijdens interacties met leden van je community op degenen die een positieve kijk hebben op vrijwilligerswerk en bereid zijn hun tijd en vaardigheden in te zetten.

Hoe trek je Potentiëlen aan?

Om Potentiëlen aan te trekken, heb je gerichte strategieën nodig die inspelen op hun motivaties en voorkeuren. Dit zijn praktische tips en trucs om te beginnen:

1. Potentiëlen identificeren

Tip: Gebruik je vrijwilligersdatabase om personen te vinden die al betrokken zijn bij activiteiten of andere organisaties.

Trick: Voer enquêtes of peilingen uit om interesse en motivatie in uw gemeenschap te peilen. Stel vragen over hun betrokkenheid bij andere groepen, interesse in persoonlijke groei en bereidheid om vrijwilligerswerk te doen.

Praktische stappen: Ontwikkel een enquête om de interesses, motivaties en vaardigheden van uw gemeenschapsleden te beoordelen. Gebruik de enquête om Potentiëlen te identificeren en gegevens te verzamelen over welke soorten mogelijkheden ze zouden aantrekken om vrijwilligerswerk te doen.

2. Personaliseer je benadering

Tip: Let in je berichtgeving erop dat je de voordelen van persoonlijke groei en vaardigheidsontwikkeling door vrijwilligerswerk benadrukt. Benadruk hoe vrijwilligerswerk leermogelijkheden kan bieden en persoonlijke groei kan bevorderen.  

Trick: Gebruik storytelling om echte voorbeelden te laten zien van vrijwilligers die nieuwe vaardigheden hebben opgedaan en hun zelfvertrouwen hebben vergroot. Maak casestudy's of testominals van vrijwilligers die hebben geprofiteerd van hun ervaringen.

Praktische stappen: Creëer marketingmateriaal dat persoonlijke groei, vaardigheidsontwikkeling en de positieve impact van vrijwilligerswerk benadrukt. Gebruik sociale media, nieuwsbrieven en community events om deze boodschappen te verspreiden.

3. Bied flexibele mogelijkheden

Tip:Creëer verschillende vrijwilligersrollen die passen bij verschillende drukke schema’s, inclusief kortetermijn- en remote opties. Flexibiliteit is de sleutel om tegemoet te komen aan het drukke leven van potentiële vrijwilligers

Trick: Implementeer een flexibel aanmeldsysteem waarin vrijwilligers hun beschikbaarheid kunnen aangeven en hun voorkeuren kunnen selecteren in plaats van uit te gaan wat jij als organisatie direct nodig hebt. Deedmob platforms geven vrijwilligers de mogelijkheid om eenvoudig mogelijkheden te selecteren die voor hen goed uitkomen.

Praktische stappen: Evalueer je huidige vrijwilligersprogramma's en identificeer gebieden waar je meer flexibiliteit kunt introduceren. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van remote of kortetermijn vrijwilligersmogelijkheden die passen binnen drukke schema's van Potentiëlen.

4. Vaardigheden waarderen en ontwikkelen

Tip: Benadruk de vaardigheden die vrijwilligers kunnen ontwikkelen en bied trainingssessies aan om deze vaardigheden te verbeteren. Highlight de praktische voordelen van vrijwilligerswerk in termen van vaardigheidsverwerving en persoonlijke ontwikkeling. 

Trick: Creëer een vrijwilligerswaarderingsprogramma dat regelmatig vaardighedenontwikkeling en bijdragen erkent en beloont. Hierbij kun je bijvoorbeeld prijzen of certificaten uitreiken of meer kansen geven voor verdere training en ontwikkeling.

Praktische stappen: Zet een programma op om vrijwilligers regelmatig te waarderen en te belonen. Dit kan bestaan uit maandelijkse of driemaandelijkse waarderingsevenementen, certificaten of publieke erkenning op je website of sociale mediakanalen. Als je inspiratie nodig hebt, vind je in dit artikel 12 creatieve manieren om je vrijwilligers te waarderen!

Conclusie

Het betrekken van Potentiëlen is een veelbelovende oplossing om de uitdaging van afnemende vrijwilligersdeelname aan te gaan. Als je begrijpt wie deze personen zijn en ze gericht proberen te betrekken, kunnen vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligerspool vergroten en beter voldoen aan de behoeften van de gemeenschap. Begin met het identificeren van Potentiëlen in je gemeenschap, personaliseer je outreach, bied flexibele mogelijkheden en waardeerde vaardigheden en bijdragen van uw vrijwilligers. Zo bouwen we een sterke en veerkrachtige vrijwilligerssector.

Some highlights of 5 years at Deedmob

Geen items gevonden.

Gerbrand Holland

Growth Manager

Gerbrand Holland is Growth Manager bij Deedmob

Infographic downloaden

Download de Infographic