De Kracht van Corporate Volunteering voor Maatschappelijke Organisaties. Deel 1: Kansen en Uitdagingen

In deze blogreeks bespreken we de kan van de maatschappelijke organisatie bij bedrijfsvrijwilligerswerk. Deze keer: kansen en uitdagingen!

De Kracht van Corporate Volunteering voor Maatschappelijke Organisaties. Deel 1: Kansen en Uitdagingen

Corporate volunteering, ook wel bedrijfsvrijwilligerswerk of medewerkersvrijwilligerswerk, wordt wereldwijd een steeds belangrijkere pijler van programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In een eerder artikel bespraken we al dat medewerkersvrijwilligerswerk een waardevolle oplossing is geworden die niet alleen bedrijven ten goede komt, maar ook bijdraagt aan een positieve maatschappelijke impact. De vele voordelen van bedrijfsvrijwilligerswerk, zoals een betere employer branding, een grotere betrokkenheid van vrijwilligers, de mogelijkheid tot purpose marketing en gezondheidsvoordelen, maken het een effectieve strategie om nieuwe medewerkers te werven en te behouden.  

Aangezien we de voordelen voor bedrijven wel begrijpen, gaan we in deze serie artikelen dieper in op alle ins en outs van waarom bedrijfsvrijwilligerswerk enorm waardevol is voor maatschappelijke organisaties. In deze 4-delige serie bespreken we...

 1. Kansen en uitdagingen voor maatschappelijek organisaties die in contact willen komen met bedrijfsvrijwilligers.
 2. Wie zijn bedrijfsvrijwilligers en waarin verschillen ze van gewone vrijwilligers?
 3. Hoe trek je bedrijfsvrijwilligers aan en houd je ze betrokken?
  a. Hoe bereid ik mijn organisatie voor op bedrijfsvrijwilligers?
  b. Naar welke activiteiten zoeken bedrijfsvrijwilligers?
  c. Waar vind ik deze vrijwilligers?
 4. Impactvoorbeelden.

Als jij weet hoe je corporate volunteering maximaal benut, kun je een duurzame en betere wereld creëren, terwijl je ondertussen je eigen doelstellingen realiseert. Laten we daarom beginnen met deel 1: Kansen en uitdagingen voor vrijwilligersorganisaties die bedrijfsvrijwilligers willen aantrekken.

Kansen en uitdagingen

Corporate volunteering kan een gamechanger zijn voor vrijwilligersorganisaties. Door samen te werken met bedrijven en hun medewerkers kan je organisatie een schat aan middelen, expertise en netwerken aanboren die je missies vooruithelpen. De combinatie van gespecialiseerde vaardigheden en frisse perspectieven van bedrijfsvrijwilligers bevordert innovatie en groei, terwijl het ook de bekendheid van je missie vergroot. Langdurige partnerschappen en positieve sociale impact worden haalbare doelen door deze samenwerkingen.

Naast de kansen die het biedt, zijn er ook uitdagingen waar je rekening mee moet houden bij het opzetten van een vrijwilligersprogramma voor bedrijven. We gaan dieper in op financiële uitdagingen, potentiële reputatierisico's en het belang van het aantrekken van gekwalificeerde vrijwilligers. Door deze uitdagingen aan te gaan en de kansen te grijpen, kan je organisatie het beste uit bedrijfsvrijwilligerswerk halen en een positieve verandering in de gemeenschap teweegbrengen. Laten we samen kijken wat corporate volunteering jouw organisatie te bieden heeft.

Kansen

Samenwerken met bedrijven kan veel kansen opleveren voor je organisatie. We hebben er hieronder een aantal opgesomd!

 1. Een grotere vrijwilligerspool. Bedrijfsvrijwilligers opent de deur tot een pool van bekwame en gemotiveerde vrijwilligers. Hierdoor komen er meer mensen beschikbaar voor verschillende projecten en initiatieven (Samuel, Wolf & Schilling, 2023). Dit biedt kansen om twee redenen:
  a. Meer “handjes” en denkkracht. Met de extra steun van werknemersvrijwilligers kunnen vrijwilligersorganisaties hun organisatiecapaciteit vergroten om diensten en programma's efficiënter en effectiever te leveren. Vrijwilligers kunnen helpen met administratieve taken, evenementenplanning, fondsenwerving en het implementeren van programma's. Simpel gezegd: meer personeel dat bijdraagt aan de missie van jouw organisatie en een andere/gespecialiseerde mindset voor betere ideeën. Bedrijfsvrijwilligers kunnen ook frisse perspectieven en diverse ideeën naar voren brengen. Ze kunnen innovatieve oplossingen bieden voor uitdagingen waar vrijwilligersorganisaties mee te maken hebben en ze helpen zich te ontwikkelen.
  b. In korte tijd niet-essentiële zaken oppakken. Vrijwilligersorganisaties hebben vaak veel “niet-essentieel” werk liggen dat niet wordt gedaan, maar toch belangrijk is om hun doel een stapje verder te helpen. Bedrijfsvrijwilligers kunnen deze taken ook op zich nemen als je ze leuk genoeg maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het “muurtje schilderen”, of dagjes uit.
 2. Kennisoverdracht. Een beetje gekoppeld aan het bovenstaande, maar vrijwilligers uit het bedrijfsleven beschikken vaak over gespecialiseerde vaardigheden en expertise (Samuel, Wolf & Schilling, 2023) waar maatschappelijke organisaties veel baat bij kunnen hebben. Ze kunnen waardevolle kennis leveren op gebieden zoals marketing, financiën, technologie of projectmanagement.
 3. Bereik uitbreiden en netwerken. Maatschappelijke organisaties kunnen gebruik maken van het uitgebreide netwerk en de connecties van bedrijfsvrijwilligers, waardoor ze hun bereik kunnen vergroten, nieuwe partnerschappen kunnen aangaan en hun missie onder de aandacht kunnen brengen. Vergeet niet dat bedrijven vaak een veel groter bereik hebben onder een diverser publiek en dat elke werknemer ook zijn eigen netwerk heeft. En we weten al dat het gebruik van het persoonlijke netwerk van vrijwilligers helpt bij het werven en behouden van vrijwilligers, dus waarom zou dat anders zijn met bedrijfsvrijwilligers?
 4. Het gedrag van bedrijven positief beïnvloeden. Met je vrijwilligersorganisatie werk je aan een missie om de wereld te verbeteren. Hoe dan ook, je pleit voor een missie om goed te doen. Bedrijven hebben vaak een winstoogmerk en zijn pas relatief recent begonnen met hun MVO-beleid. Bedrijfsvrijwilligerswerk geeft je een uitstekende kans om waarden en visies uit te wisselen om elkaar beter te begrijpen. Bovendien kan nauwe samenwerking met bedrijven je de kans geven om het gedrag of de houding van bedrijven te veranderen. Met een positieve instelling en de juiste aandacht kun je dus ook buiten je organisatie aan je missie werken! !
 5. Potentiële langdurige samenwerking. Bedrijfsvrijwilligerswerk kan langdurige samenwerking bevorderen tussen vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Deze samenwerkingen kunnen verder gaan dan alleen vrijwilligerswerk en leiden tot andere vormen van samenwerking, financiële steun en nog veel meer. Bedrijfsvrijwilligers kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de fondsenwerving van je organisatie. Ze kunnen helpen sponsoren te werven, fondsenwervende evenementen te organiseren of te helpen bij het schrijven van subsidies, waardoor de organisatie meer toegang krijgt tot financiële middelen. Deze samenwerkingen hebben het potentieel om je kosten te verlagen en tegelijkertijd meer fondsen te werven om aan je doelen te werken..
 6. Meer maatschappelijke impact. Uiteindelijk is bedrijfsvrijwilligerswerk goed voor je organisatie omdat het je in staat stelt een grotere positieve maatschappelijke impact te creëren. Door de gecombineerde inspanningen van vrijwilligers en personeel bereik je meer mensen en samen creëer je een grotere maatschappelijke impact.

Uitdagingen

Naast deze voordelen zijn er ook een aantal uitdagingen waar je rekening mee moet houden bij het opzetten van een corporate volunteering programma’s. Houd deze in je achterhoofd, want we geven ook een aantal tips om deze uitdagingen te overwinnen.

 1. Financiële uitdagingen. Financiële uitdagingen kunnen in twee dimensies worden onderscheiden: de kostendimensie en de afhankelijkheidsdimensie.
  a. Kosten. Hoewel partnerschappen extra middelen en financiële steun voor je organisatie kunnen opleveren, zijn er ook kosten verbonden aan het organiseren van (vooral groeps)activiteiten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je niet genoeg materiaal bij de hand hebt, dat je moet huren of kopen. Denk van tevoren na over deze kosten en durf een bedrijf om een financiële vergoeding te vragen, zelfs als dat tegen je natuur ingaat.
  b. Financiële afhankelijkheid. Het is goed om wat extra middelen binnen te halen, maar zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van deze middelen om te overleven of je doelen te bereiken. Financiële afhankelijkheid kan leiden tot machtsonevenwichtigheden (Haski-Leventhal, Meijs & Hustinx, 2009), die de autonomie die je hebt over je eigen organisatie wegnemen. Zorg er daarom voor dat je bedrijfsvrijwilligerswerk gebruikt als aanvulling op je organisatie, wees er niet afhankelijk van.
 2. Social-/greenwashing. Er is een potentieel reputatierisico voor je organisatie wanneer je samenwerkt met een bedrijf met winstoogmerk. Een bedrijf met winstoogmerk kan deze samenwerking namelijk gebruiken om ten onrechte hun reputatie te verbeteren (Samuel, Wolf & Schilling, 2023). Zorg er dus voor dat je je goed inleest en dat je goed bekend raakt met het bedrijf voordat ze vrijwilligerswerk gaan doen bij jouw organisatie. Zoek een stabiele belangenbalans tussen jouw organisatie en het bedrijf. Op deze manier kun je het samenwerkingspotentieel maximaliseren.
 3. Ongekwalificeerde vrijwilligers. Ja, je leest het goed. Hoewel bedrijfsvrijwilligers vaardigheden hebben die nuttig zijn voor sommige organisaties, zijn het misschien niet de vaardigheden die nodig zijn voor jouw organisatie. Ze zijn misschien niet bekend met je organisatie, of zullen soms meer algemene taken moeten uitvoeren, waarvoor ze misschien niet al te gemotiveerd zijn. En je weet hoe frustrerend het kan zijn om ongemotiveerde vrijwilligers te hebben: ze nemen alleen maar energie en geven niets terug, toch? Zorg er dus voor dat je duidelijk beschrijft wie je zoekt en communiceer dit goed naar het geïnteresseerde bedrijf. 

Concluderend kan vrijwilligerswerk door bedrijven echt een verschil maken voor vrijwilligersorganisaties. Wanneer je samenwerkt met bedrijven en je vrijwilligers, krijg je toegang tot waardevolle middelen, expertise en netwerken die je missies een boost geven. De frisse ideeën en gespecialiseerde vaardigheden van deze vrijwilligers zorgen voor innovatie en groei, terwijl ze ook de bekendheid van je doelen vergroten. Langdurige partnerschappen en een positieve sociale impact zijn ook duidelijke spelbrekers. Je moet bedrijfsvrijwilligerswerk echter wel doordacht aanpakken, rekening houden met financiële uitdagingen en een evenwichtig partnerschap onderhouden om afhankelijkheid te voorkomen. Het kiezen van de juiste vrijwilligers en het afstemmen van hun vaardigheden op de behoeften van de organisatie zijn essentieel om het meeste uit bedrijfsvrijwilligerswerk te halen. In het volgende artikel gaan we dieper in op wie deze bedrijfsvrijwilligers zijn en hoe ze verschillen van gewone vrijwilligers.

Bronnen

Deedmob, (2022). Corporate volunteering: een win-win voor de wereld en uw organisatie.

Deedmob (2023). 4 manieren om een gemeenschap op te bouwen voor de vrijwilligers van uw organisatie.

Haski-Leventhal, D., Meijs, L. C., & Hustinx, L. (2010). Het derdenmodel: Het bevorderen van vrijwilligerswerk door overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen. Tijdschrift voor Sociaal Beleid, 39(1), 139-158.

Samuel, O., Wolf, P., & Schilling, A. (2013). Bedrijfsvrijwilligerswerk: Voordelen en uitdagingen voor non-profits. Non-profit management en leiderschap, 24(2), 163-179.

Some highlights of 5 years at Deedmob

Geen items gevonden.

Gerbrand Holland

Growth Manager

Gerbrand Holland is Growth Manager bij Deedmob