Dit beïnvloedt werknemers om vrijwilligerswerk te doen

Hoe meer werknemers tot vrijwilligerswerk bewegen

Dit beïnvloedt werknemers om vrijwilligerswerk te doen
"Hoe kan ik het aantal sollicitaties voor vrijwilligersfuncties binnen mijn bedrijf verhogen?"

Dit is een vraag die ik bijna wekelijks krijg van gemotiveerde bedrijven die via Deedmob hun werknemers aanmoedigen om 1 dag per jaar vrijwilligerswerk te doen. Ironisch genoeg is dit ook de vraag die goede doelen, welzijnsorganisaties en vrijwilligerscentrales bezighoudt.

Maar voordat we kunnen bepalen hoe we het vrijwilligerswerk kunnen doen toenemen, moeten we eerst een duidelijk beeld schetsen van de "reis van de vrijwilliger" en dus van zijn of haar denkwijze.

Hoe past vrijwilligerswerk in het ethische kader van uw werknemer?

Elke dag vellen we allerlei waardeoordelen die ons gedrag sturen. De meeste van die oordelen vormen zich vrijwel onmiddellijk en zijn het resultaat van een (oer)instinct of onderbuikgevoel (zoals bijvoorbeeld mededogen). Andere oordelen hebben we langer over nagedacht en komen overeen met onze principes.  

Natuurlijk ontwikkelen wij dit moreel kompas niet los van onze leefomgeving. Integendeel, het helpt ons om te navigeren in deze wereld en om ons aan te sluiten bij groepen die onze normen en waarden delen.

Binnen georganiseerde groepen mensen, zoals bedrijven, bestaat daarom de behoefte om duidelijke bedrijfswaarden te definiëren. Deze zijn voor elk bedrijf anders en dienen om een werknemer een soort collectieve identiteit te geven. Een voorbeeld is "gedeelde verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de planeet".

Het belang van engagement, context en betrokkenheid

Wanneer een bedrijf ervoor kiest een werknemer tijd te bieden om vrijwilligerswerk te doen, is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat dit in overeenstemming is met hun persoonlijke waarden.

Het succes van een vrijwilligersbeleid van een bedrijf wordt daarom vaak beïnvloed door de manier waarop werknemers worden aangemoedigd om vrijwilligerswerk te doen. Hierbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen dagelijkse verplichtingen en werktaken enerzijds en een vrijwilligersactiviteit anderzijds.

Op deze manier biedt een bedrijf zijn werknemers autonomie om te bepalen of en hoe vrijwilligerswerk binnen hun persoonlijke overtuigingen valt.

Het doel van bedrijfsvrijwilligerswerk vanuit het oogpunt van werknemersbetrokkenheid is dan ook dat werknemers meer 'purpose' ervaren. Wanneer een werknemer ervoor kiest om iets goeds te doen voor een ander, kan hij of zij een boost van doelgerichtheid en tevredenheid ervaren die uiteindelijk bijdraagt aan een hogere algemene productiviteit.

De rol van autonomie bij de keuze van een vrijwilligersactiviteit of liefdadigheidsinstelling

Dezelfde autonomie die nodig is om te beslissen vrijwilligerswerk te doen, geldt ook voor het kiezen van een activiteit of goed doel. Bij Deedmob ontdekten we bijvoorbeeld dat werknemers die betrokken waren bij het kiezen van een activiteit of goed doel, zich veel gemotiveerder voelden en meer geneigd waren om vrijwilligerswerk te doen.

Er zijn mensen die alleen tijd willen investeren in een activiteit waarbij ze een meetbare impact hebben. Bijvoorbeeld een inzamelingsactie waarbij de opbrengst een X aantal mensen helpt, of iets bouwen in de buurt en zelf kunnen genieten van het eindresultaat.

Anderen willen hun professionele vaardigheden graag gebruiken om organisaties te helpen. Zo hebben Red Bull-teams verschillende workshops over communicatie, marketing en verkoop gegeven aan liefdadigheidsinstellingen.

Ook werknemers die op zoek zijn naar verbinding en een goed gesprek creëren waarde door met ouderen te gaan wandelen of als buddy voor jongeren te werken.

Door samen met de liefdadigheidsinstellingen na te denken over hun behoeften kan een grotere sociale impact worden bereikt. Dit voorkomt niet alleen een afhankelijkheidsprobleem (liefdadigheidsinstellingen die afhankelijk blijven van externe hulp of middelen), maar het helpt liefdadigheidsinstellingen ook beter te bepalen wat zij willen bereiken en hoe zij dit het meest effectief kunnen doen.

Conclusie

Bij het uitvoeren van een programma voor bedrijfsvrijwilligerswerk heeft een bedrijf twee hoofddoelen. Aan de ene kant wil het zoveel mogelijk positieve impact hebben op de samenleving. Maar voor de meeste bedrijven is het ook een middel om hun werknemers te betrekken bij het bedrijf, om hun werknemers een gevoel van doelgerichtheid bij te brengen.  

Het is belangrijk in te zien dat, om beide doelstellingen te bereiken, het programma moet streven naar structurele veranderingen op lange termijn.

Door werknemers autonoom te laten zijn en hen aan te moedigen zelf te bepalen hoe ze een bijdrage willen leveren, laat je hen als bedrijf bepalen hoe vrijwilligerswerk bij hen past.

Wilt u meer weten over #bedrijfsvrijwilligerswerk? Neem dan een kijkje op Deedmob!

Some highlights of 5 years at Deedmob

Geen items gevonden.

Gerbrand Holland

Growth Manager

Gerbrand Holland is Growth Manager bij Deedmob