Vrijwilligerswaardering in Enschede: De Enschedese Vrijwilligersprijs

Vrijwilligerswaardering is essentieel om vrijwilligers te behouden. De Enschedese Vrijwilligersprijs is een prachtig voorbeeld van hoe je dit goed aanpakt!

Vrijwilligerswaardering in Enschede: De Enschedese Vrijwilligersprijs

“Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving en de vrijwilligers zijn de metselaars die de samenleving bijeenhouden”. Deze mooie vergelijking komt van Sonja Mückenheim, Projectleider Vrijwillige Inzet bij M-Pact Enschede, tijdens haar gesprek met Levi Witbaard, CEO van Deedmob. In Enschede, een stad waar vrijwilligerswerk floreert, is er een bijzonder initiatief ontstaan om vrijwilligers en hun inzet te erkennen en te vieren: de Enschedese Vrijwilligersprijs.

Video is Dutch only, but the article highlights the most important insights of the article.

De Enschedese Vrijwilligersprijs

Ieder jaar reiken de Gemeente Enschede en M-Pact drie prijzen uit aan genomineerde vrijwilligersorganisaties die zich in het afgelopen jaar op een bijzondere manier hebben ingezet. Op deze manier krijgen zij de waardering die ze verdienen voor al het goede dat ze doen voor de samenleving.

Het belangrijkste doel van de Vrijwilligersprijs is niet alleen het tonen van waardering, maar ook het in de schijnwerpers zetten van vrijwilligerswerk en het maatschappelijk belang van de betrokken organisaties binnen Enschede. Hierdoor kunnen andere inwoners ook zien wat deze organisaties bijdragen aan de stad.

De Vrijwilligersprijs werd voor het eerst uitgereikt in 2019, maar toen was het nog relatief onbekend en werden slechts vijf organisaties genomineerd. Sindsdien is het evenement gegroeid, met 15 organisaties die dit jaar genomineerd zijn, variërend van buurtbussen tot zorginstellingen, wat duidelijk de diversiteit van het vrijwilligerswerk benadrukt en laat zien dat vrijwilligerswerk écht groeit in de stad.

In tegenstelling tot de meeste waarderingsevenementen vindt het plaats in de zomer, op 7 juni. Voorheen vond het jaarlijks plaats op 7 december. Echter, deze datum viel tussen Sinterklaas en Kerst, waardoor het minder aandacht kreeg dan het verdiende. Om vrijwilligers beter in het zonnetje te kunnen zetten, is besloten om het initiatief een half jaar door te zetten, in de zomer!

De prijs richt zich op organisaties in plaats van individuele vrijwilligers, om te voorkomen dat vrijwilligers zich gepasseerd voelen. De nominatiecriteria omvatten het maatschappelijke belang van de organisatie, de inrichting van het vrijwilligersbeleid en het inspirerende karakter van het vrijwilligerswerk. Met de Vrijwilligersprijs wordt er meer aandacht gegeven aan het belang en de diversiteit van het vrijwilligerswerk in Enschede.

Organisatie van het evenement

Het team van M-Pact begint direct na de vorige editie met de voorbereidingen voor het evenement. Een kleine kerngroep stort zich volledig op de organisatie en inventariseert bij bewoners en vrijwilligers wat zij het belangrijkste vinden van zo'n dag. Gezellig samenzijn, ontmoetingen, ervaringen delen en waardering voelen blijken uit de inventarisatie in Enschede, de belangrijkste elementen te zijn. De dag draait om ontspanning, hapjes, drankjes en bovenal: gezellig samenzijn en waarderen van al het goede werk dat voor de stad wordt gedaan.

De nominaties voor de Vrijwilligersprijs starten op 7 december, de nationale vrijwilligersdag. In januari/februari worden de genomineerden gekozen door middel van verschillende stemrondes en dan gaat het los: Flyers, posters en sociale media worden ingezet om het evenement en het stemmen in de hele stad te promoten, waardoor er veel reuring ontstaat en het evenement echt gaat leven in Enschede.

Toekomstplannen en betrokkenheid

Hoewel de Vrijwilligersprijs tot nu toe voornamelijk door M-Pact is georganiseerd, is het plan om in de toekomst meer organisaties erbij te betrekken, externe professionals, culturele en/of sportorganisaties. Hierdoor zal het evenement nog meer diversiteit en inclusiviteit uitstralen, en wordt de stad nog actiever betrokken.

Belang van vrijwilligerswerk

Het belang van vrijwilligerswerk wordt met de dag groter, vooral omdat het aantal vrijwilligers afneemt en organisaties het moeilijker hebben om mensen te vinden die zich belangeloos willen inzetten. Het is daarom essentieel om vrijwilligers en organisaties te waarderen voor hun inzet en te laten zien dat vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend is.

Het vrijwilligerswerk zelf verandert ook, er is meer concurrentie en meer te kiezen als vrijwilligers. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om te laten zien dat organisaties vrijwilligers de ruimte geven om zelf te kiezen hoe ze hun tijd willen besteden. Als organisatie moet je eruit springen!

Betrokkenheid van diverse groepen

Om een echt gegrond team te creëren dat de diverse maatschappij weerspiegelt, is het belangrijk om verschillende leeftijdsgroepen, etniciteiten, buurten en beroepen te betrekken bij de organisatie van het evenement. Zo zijn er bijvoorbeeld jongeren en senioren in het kernteam betrokken die inzichten geven in hoe hun doelgroep het best bereikt kunnen worden. Zo maak je het initiatief toegankelijker voor iedereen en krijgt het de ruimte om te groeien.

Tips voor het organiseren van een soortgelijk initiatief

Voor wie overweegt om een vergelijkbaar initiatief op te zetten, geeft Sonja een aantal nuttige tips.

  1. Het inventariseren van de behoeften en wensen van vrijwilligers is essentieel. Ga in gesprek, stuur enquêtes uit, en betrek verschillende doelgroepen. Weet wat er speelt en wat mensen belangrijk vinden, en bouw daar je dag omheen.
  2. Kritiek moet constructief worden gebruikt, maar onthoud: je krijgt altijd kritiek. Weet wat je kunt gebruiken om het te verbeteren, en laat liggen wat niets bijdraagt. Zo maak je het iedere keer weer beter!
  3. Heel praktisch, maar als je presentjes uitreikt, zorg dan dat ze uniform zijn. Zo voorkom je teleurstelling als organisaties dezelfde waardering verdienen. Ter illustratie: kies voor dezelfde bloemen, boeketten en kleuren. Als er verschil is tussen de presentjes, kunnen de ontvangers soms een ander presentje veel leuker vinden dan die van henzelf. Let daar dus op!
  4. Het belangrijkste is echter om gewoon te beginnen en iets te organiseren. We kunnen veel blijven praten, maar soms moeten gewoon de handen uit de mouwen gestoken worden. Vrijwilligers verdienen hun waardering, dus ga voor ze aan de slag!

De Vrijwilligersprijs in Enschede is een inspirerend voorbeeld van hoe vrijwilligerswerk in de schijnwerpers gezet kan worden en hoe de inzet van vrijwilligers gewaardeerd kan worden. Als samenleving moeten we blijven vrijwilligers blijven vieren en ondersteunen, omdat het de ruggengraat is van onze economie en een onmisbare pijler van onze samenleving.

Some highlights of 5 years at Deedmob

Geen items gevonden.

Gerbrand Holland

Growth Manager

Gerbrand Holland is Growth Manager bij Deedmob