Welkom App oprichter over sociale innovatie en inclusie

Interview met Julius Weise van de Welcome App

 Welkom App oprichter over sociale innovatie en inclusie

De maand februari stond bij Deedmob in het teken van eenzaamheid en sociale inclusie. We waren op zoek naar inspirerende verhalen van mensen die dagelijks meer inclusie creëren. Ons interview met Welkom NL oprichter Julius Weise, voorheen bekend als Blendin, kon dan ook niet ontbreken!


 Hoe is het idee voor 'Blendin', nu 'Welkom NL' ontstaan?

"Voor mijn studie Culturele Antropologie verhuisde ik in september 2015 naar Bologna, Italië. Hier kwam ik toevallig in contact met een grote groep West-Afrikaanse vluchtelingen van mijn eigen leeftijd. We voetbalden vaak samen en werden goede vrienden. Ik zag de uitzichtloosheid van de situatie van deze jongens. Geïnspireerd door deze vriendschappen vertrok ik die winter naar Lesbos om veertien dagen vrijwilligerswerk te doen en mensen te helpen die op de vlucht waren. Mijn moeder, broer en zus gingen mee. Na thuiskomst kon ik deze kwestie niet loslaten en ging ik op zoek naar een manier om een bijdrage te leveren in de stad waar ik woon: Amsterdam. Na lang zoeken ontdekte ik dat er aan het eind van mijn straat een grote noodopvang was, maar eenmaal binnen ontdekte ik dat de bewoners als kleine kinderen werden behandeld. Ze kregen vrijwel geen verantwoordelijkheden in de opvang en zaten daarom vooral verveeld naar hun smartphones te staren."

"Deze ervaring heeft me aan het denken gezet over andere oplossingen. Oplossingen die uitgaan van de gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht of ze net gevlucht zijn uit een ander land of opgegroeid zijn in Nederland. Samen met mijn goede vriend Kourosh, die zelf in Nederland is opgegroeid als zoon van vluchtelingenouders, bedacht ik het concept van een online platform waar nieuwkomers en autochtonen op een makkelijke en laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen."

"Om een gelukkig leven op te kunnen bouwen, is een netwerk cruciaal. Nieuwkomers in de Nederlandse samenleving hebben hier een enorme achterstand. Dit wordt versterkt door het feit dat nieuwkomers en autochtonen naast elkaar wonen. Door intensief contact met beide doelgroepen kwamen we erachter dat beiden behoefte hebben aan dit sociale contact, openstaan voor elkaar en actief op zoek zijn naar manieren om hier invulling aan te geven. Blendin sprong in dat gat en is opgericht om dit mogelijk en toegankelijk te maken."

"Inmiddels zijn we een samenwerking aangegaan met de Zweedse organisatie Welcome en hebben we in december 2018 een Nederlandse versie van hun app ontworpen en uitgebracht. Na de eerste twee maanden hebben we meer dan 2.000 gebruikers en zijn er al ontmoetingen geweest tussen nieuwkomers en lokale bevolking in 28 verschillende dorpen en steden in Nederland!"


Een groep mensen zittend aan tafelsBeschrijving automatisch gegenereerd met lage betrouwbaarheid


Voor dit avontuur was je al goed op weg als ondernemer en oprichter van het fair trade schoenenmerk MIPACHA. Hoe verschilt het runnen van een NGO van het runnen van een start-up?

"Een groot verschil zit in de financiering. Onze app is gratis voor gebruikers en er is ook geen reclame via ons platform, dus we moeten onze financiering ergens anders vandaan halen. Omdat we een stichting zonder winstoogmerk zijn, kunnen we ons niet richten op reguliere investeerders. Als gevolg daarvan hebben we veel verschillende belanghebbenden, wat soms best lastig kan zijn. We richten ons vooral op nieuwkomers die behoefte hebben aan sociaal en professioneel contact met Nederlanders. Daarom moeten we ook Nederlanders activeren die open staan om in deze behoefte te voorzien. Tot slot moeten we natuurlijk onze organisatie overeind houden, dus fondsenwerving is een groot deel van mijn verantwoordelijkheid. Dit is heel anders dan bij mijn vorige bedrijf waar onze doelgroep ook direct de betalende consumenten waren.

We zien het steeds meer: online tools & netwerken die meer offline, sociale cohesie creëren. Duidt deze trend volgens u op een gebrek aan doeltreffendheid van de traditionele methoden?

Moeilijke vraag, als u met traditionele methoden de kerk, het buurthuis, de school en de sportclub bedoelt, dan denk ik dat ik het met uw stelling eens ben, hoewel ik denk dat deze plaatsen eigenlijk de beste methoden zijn voor sociale cohesie. Het probleem is dat ze tegenwoordig steeds minder in staat zijn om die rol te vervullen. Als ik om me heen kijk, is het duidelijk dat we allemaal ongelooflijk met elkaar verbonden lijken te zijn door alle sociale media, maar dat sociale interactie met vreemden of mensen buiten je 'eigen bubbel' nauwelijks plaatsvindt, terwijl daar juist veel verrijkende ervaringen uit voortkomen. Ik denk ook dat onze generatie steeds meer op zoek is naar een manier om bij te dragen aan een betere samenleving of een beter milieu, maar dat wil doen op een manier die past in de tijdgeest (lees: hun levensstijl). Dat moet tegenwoordig op een toegankelijke, snelle en positieve manier verpakt worden. Daar willen wij handvatten voor bieden."

Welke ontmoeting is je het meest bijgebleven?

"Toen we nog maar een paar weken live waren met onze nieuwe Welcome-app, plaatste Hani uit Jemen een lunchuitnodiging. Hij nodigde een aantal mensen uit om op een vrijdag bij hem te komen barbecueën. Superleuk natuurlijk, maar Hani woont in het AZC in Luttelgeest. Misschien wel het kleinste dorp van Nederland. Mijn collega Pepijn had hem een berichtje gestuurd in de app om hem te bedanken voor zijn uitnodiging maar ook om hem te vertellen dat de kans niet groot was dat een Nederlander die in de buurt van Luttelgeest woont actief zou zijn op onze app. Hani bedankte Pepijn en zei dat hij elke week een uitnodiging zou plaatsen tot er iemand reageerde. Daar hoefden we niet lang op te wachten want de volgende dag reageerde Edwin, een Nederlandse gebruiker, op het verzoek van Hani met: "eindelijk iets bij mij in de buurt! Ik doe mee!". Sindsdien hebben Edwin en Hani nauw contact en hebben ze al verschillende keren samen geluncht. Ik vind dit zo'n mooi voorbeeld omdat het de kracht van het platform laat zien. Wij hadden nooit iemand in contact kunnen brengen met Hani omdat we niemand kennen in Luttelgeest, maar door vraag en aanbod bij elkaar te brengen op het platform vinden mensen elkaar!

Op het juiste moment op de juiste plaats zijn is voor veel bedrijven een doorslaggevende factor voor succes. Hoe toepasselijk was dit voor u?

"Ja en nee. Nee in die zin dat als we dit 3 tot 5 jaar geleden fulltime hadden kunnen inzetten, we het toen financieel beter hadden kunnen opzetten en mee hadden kunnen gaan in de 'hype' die er toen was rond het hele verhaal van immigratie. Aan de andere kant zijn wij ervan overtuigd dat het belang nu enorm is. Het grootste aantal nieuwkomers is al zo'n drie jaar in Nederland en heeft taalles en huisvesting gehad. Dat is vaak het moment dat ze door andere organisaties worden losgelaten en dat het opbouwen van een sociaal netwerk belangrijk wordt. Als dat niet gebeurt, vervallen ze in eenzaamheid."

Starre denkwijzen, polarisatie en sceptici. Wat is uw remedie?

"Een inspirerende ontmoeting met iemand met een totaal andere achtergrond of cultuur kan alle sceptici en vastgeroeste denkbeelden veranderen. Het is aan ons om deze mensen te bereiken en te overtuigen. Polarisatie is een grote maatschappelijke uitdaging vandaag de dag en onze app gaat precies in de tegenovergestelde richting staan. Maar je zult begrijpen dat dit een spannende uitdaging is!"

"Het onderwerp vluchtelingen en integratie verliest zijn urgentie in de dagelijkse media en de conservatieve en rechtse politiek blijft groeien. Tegelijkertijd neemt de uitdaging voor nieuwkomers om te integreren juist toe. De grootste groep is al een paar jaar in Nederland, heeft een status, een huis en spreekt de taal, maar heeft geen sociaal netwerk. Ik verbaas me nog elke dag over het aantal nieuwkomers dat eigenlijk nog geen enkele Nederlander kent. Hoe kunnen we van zo iemand verwachten dat hij of zij de taal echt onder de knie krijgt, een baan vindt en dus integreert?"

"Het is aan ons als samenleving om te zien dat het in ieders belang is dat de grote groep nieuwkomers die in Nederland woont, mee kan komen in onze samenleving en van betekenis kan zijn. Dan maken we echt het verschil. Zoiets simpels als iemand uitnodigen voor een lunch kan echt impact hebben.

Twee mensen zitten aan een bureauBeschrijving automatisch gegenereerd met gemiddelde betrouwbaarheid


Waar kijkt u, afgezien van de vele succesvolle bijeenkomsten, dit jaar naar uit?

"Dit moet ons jaar worden. We hebben de afgelopen jaren de tijd gehad om veel te leren, ervaring op te doen en een groot netwerk op te bouwen. De Welcome App werkt en bewijst dat er behoefte is aan een platform waar nieuwkomers en locals makkelijk en snel met elkaar in contact kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. We hebben een aantal cruciale samenwerkingen opgezet en we weten nu precies op welk onderdeel van de integratie we ons richten. In mei hosten we het Meterhuis in het Westerpark en rollen we daar een breed programma uit in het verlengde van onze app. Met een vrijheidsdiner, muziekevenementen, filmavonden, kunstexposities, workshops en een inlooptaalcafé. We gaan bijhouden hoeveel nieuwkomers en wijkbewoners elkaar op deze locatie ontmoeten, net zoals de Welkom-app dat doet. We hopen een verfrissende kijk te bieden op migratie, integratie en culturele diversiteit, en natuurlijk veel aandacht te genereren voor onze app."

"De komende zomer zal onze foodtruck op veel grote festivals te zien zijn, waar hij ook gezien kan worden als een verlengstuk van de app; een mobiele ontmoetingsplek. Als alles goed gaat, is de Welcome app eind dit jaar, na Zweden, Noorwegen en Nederland, misschien wel in een ander Europees land actief! Fingers crossed!"


Some highlights of 5 years at Deedmob

Geen items gevonden.