▶ Live
▶ Lees de inzichten
▶ Video bekijken
Workshop
45 min

SDG's en Vrijwilligerswerk

📅
21 jun 2022 10:00 AM
Registreren

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn de beste manier om de impact wereldwijd te meten. Benieuwd hoe jouw organisatie kan bijdragen? Kom erachter door de opname van onze kennissessie terug te kijken!

In deze gratis online kennissessie op 21 juni om 10:00 uur verwelkomden we Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, om de huidige ontwikkelingen van de SDG's in Nederland te bespreken. We doken ook in de combinatie van SDG's en vrijwilligerswerk om je te inspireren de SDG's te implementeren in je dagelijkse werkzaamheden. Tot slot hadden we een geweldige discussie met de aanwezigen om samen te leren en te groeien. De opname vind je hieronder.

Registreren
Sandra Pellegrom
Nationale SDG-coördinator - Ministerie van Buitenlandse Zaken

‍Sandra Pellegrom is Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nationaal Coördinator bevordert de nationale implementatie van de SDG's in en door Nederland. De coördinator werkt nauw samen met andere ministeries en organisaties binnen de Rijksoverheid, maar ook met de brede SDG-beweging in Nederland, waaronder bedrijven, gemeenten en provincies, NGO's, jongerenorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen.

Hendrik-Jan Overmeer
Oprichtend teamlid @ Deedmob

Hendrik-Jan is Founding Team Member bij Deedmob. Hij liep stage bij ABN AMRO Bank en IBM. Hij werkte bij PR/PA bureau Burson-Marsteller en bij de Nederlandse Federatie Financiële Planning in public affairs. Hendrik-Jan geeft om armoede en het betrekken van jongeren bij de politiek. Hij richtte een goed doel op dat de bouw van waterputten in Afrika financiert, geeft gratis lezingen over politiek voor kinderen en studenten en heeft een organisatie opgericht die jongeren in contact brengt met hun lokale politici.

Inzichten

Impact meten met SDG's
- Impact meten is moeilijk, wat betekent dat het vaak blijft steken in het meten van output. De SDG's helpen om - met behulp van een gemeenschappelijke taal - te communiceren welke impact op hoog niveau is bereikt.
- Actie moet vóór meting komen. Met een 'schouders eronder' mentaliteit, een ambitie in beleid en bewustwording gebeurt er al veel in Nederland.
- Op lokaal niveau is het makkelijker om actie te ondernemen en het directe effect ervan te zien. Dit betekent dat er een enorme kans is om impact te laten zien via vrijwilligerswerk
- Er is veel bewustzijn van sociale kwesties, maar echte systeemverandering vindt nog steeds niet plaats. Ook hier zijn innovatieve lokale activiteiten van cruciaal belang, die leiden tot bottom-up inspiratie voor samenwerking en uiteindelijke verandering.

‍Debelangrijkste kenmerken van SDG's
- SDG's zijn ambitieus en gaan over het transformeren van onze wereld. Het gaat om systeemverandering, een nieuw evenwicht tussen de planeet en het menselijk welzijn en onze economische betrokkenheid. Het is ons gezamenlijke plan voor een betere toekomst voor iedereen.
- De doelen zijn universeel: ze zijn niet alleen voor regeringen, iedereen in de samenleving heeft een rol te spelen in zijn eigen invloedssfeer
- De doelen zijn veelomvattend: het gaat bijvoorbeeld over klimaatverandering, maar ook over gelijke kansen voor iedereen. Elk jaar wordt het belang van elk doel ook groter, omdat de SDG's een enorme invloed hebben op het dagelijks leven
- De doelen zijn ondeelbaar, wat betekent dat je het ene doel niet kunt bereiken zonder ook het andere doel na te streven. Dit vereist een andere benadering, namelijk die van het systeemdenken
- De doelen zijn inclusief, omdat ze gebaseerd zijn op mensenrechten, waarbij iedereen moet kunnen meedoen
- De basis van de doelen is het veiligstellen van menselijk welzijn en waardigheid, nu en in de toekomst, overal ter wereld. Dit kan niet worden bereikt zonder ook rekening te houden met onze planeet.
- De doelen helpen om een mondiale visie op de toekomst te vertalen naar lokale actie. Dit kan gedaan worden door ze te zien als gedeelde waarden en een standaard voor duurzaamheid
- De verbanden tussen de doelen hebben veel positieve effecten, maar er is een kans op een aantal compromissen tussen doelen. Desondanks is er veel potentieel om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor meerdere doelen tegelijk in te zetten
- Een kleine actie kan een grote impact hebben, vooral als het diepere samenwerking tussen mensen en organisaties versterkt
- Lokale SDG-activiteiten komen samen op SDGnederland.nl, waar onder andere lokale burgernetwerken worden ondersteund om anderen te inspireren en enthousiasmeren
- Hier ligt een kans om vrijwilligersorganisaties en -centra onderdeel te maken van een grotere beweging. Veel gemeenten zijn hier actief mee bezig, waar SDG-doelen al gekoppeld zijn aan vrijwilligersinitiatieven.

‍SDG'sen Deedmob
- Deedmob gelooft in het meten van de impact van vrijwilligerswerk. In 2020 is in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en oud-premier Jan Peter Balkenende een meetmethode gelanceerd waarbij de SDGs een prominente rol hebben gekregen binnen het platform.
- Vrijwilligersactiviteiten worden al dan niet automatisch op basis van een slim algoritme gekoppeld aan een SDG.
- In 2020 resulteerde dit in een gelijkmatige verdeling van activiteiten per doel, maar tijdens de COVID-19 pandemie verschoof de focus meer naar armoedebestrijding en kwalitatief goed onderwijs.