DEEDMOB PRIVACY VERKLARING

1. DEEDMOB Deedmob Platform hierna te noemen "Deedmob", "wij", "ons" of "onze") exploiteert een platform en een gemeenschapsmarkt die mensen helpt het sluiten van contracten met betrekking tot het gebruik van het Deedmob-platform "("Platform"). Deedmob verwijst naar Deedmob Ltd., een onderneming die is opgericht onder de wetten van de Republiek Ierland.

2. DEFINITIES Indien niet anders bepaald in de Gebruiksvoorwaarden of door de context in deze Deedmob Privacybeleidstermen gedefinieerd in deze sectie 2 heeft de volgende betekenis.{" "}

2.1. "Geaggregeerde informatie" betekent informatie over al onze gebruikers of specifieke groepen of categorieën van gebruikers die we samen zo dat zij een individuele gebruiker niet langer identificeert of ernaar verwijst. Geaggregeerde informatie kan nog steeds Persoonlijke informatie zijn onder bepaalde voorwaarden. rechtsgebieden.{" "}

2.2. "Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan Deedmob, de onderneming die verantwoordelijk is voor tot vaststelling van de middelen en het doel van het gebruik en de verwerking van Persoonlijke gegevens.

2.3. "Deedmob Platform" betekent het webgebaseerde softwareplatform U kunt toegang te krijgen tot en van toepassing te zijn op akten.

2.4. "Deedmob Diensten" betekent de diensten die aan U worden aangeboden door Deedmob door het gebruik van het Deedmob Platform, de Deedmob-website of de Deedmob App of door middel van advies en opleiding. Als u een organisatie bent, Deedmobdiensten onder dit Privacybeleid omvat ook de dienst in de Organisatieovereenkomst gedefinieerd als Deedmob Services.

2.5 "Deedmob Processors": bepaalde ondernemingen waaraan Deedmob kan deelnemen een deel van de diensten uitbesteden en die toegang kunnen hebben tot Persoonlijk Informatie.

2.6. "Doktersdienst": mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of andere activiteiten. op het Deedmob Platform.{'' '}

2.7. "Organisaties" betekent de Deedmob eigenaars die zich registreren als Organisatie in het Deedmob Platform.{'' }

2.8. "Persoonlijke informatie" betekent informatie (die kan omvatten gevoelige informatie) die betrekking heeft op een levende persoon die uit die informatie of uit die informatie in in combinatie met andere informatie die zich in de gegevensbank bevindt of waarschijnlijk in de gegevensbank zal bevinden in het bezit van de verantwoordelijke voor de verwerking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot naar Uw naam en adres, Uw geboortedatum, IP en e-mail adressen, gegevens met betrekking tot de identificatie van de apparaten van waaruit U toegang tot Deedmob-, geolocatie- en geotrackinggegevens.

2.9. "Gebruikers" betekent de fysieke personen die zich als gebruikers van Deedmob registreren. het Deedmob Platform.

2.10. "U en uw" verwijst naar gebruikers en organisaties zoals het kan zijn van toepassing op de specifieke term wanneer deze wordt gebruikt.

3. UW OVEREENKOMST VOOR DE DIENSTEN:

Om ervoor te zorgen dat Deedmob u te voorzien van de diensten die worden aangeboden door de Deedmob Platform, Deedmob moet gebruiken en verwerken bepaalde persoonlijke Informatie. Dus als u besluit niet akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Deedmob kan U geen toegang verlenen tot de Platform en de diensten. Op het moment van registratie in de Deedmob Platform, zal U gevraagd worden om deze Privacy te erkennen en ermee in te stemmen Opmerking.

4. MARKETING EN OVEREENKOMST INFORMATIE:

Deedmob gebruikt uw persoonlijke gegevens om u het volgende te kunnen verstrekken bij de Deedmob Services. Als Gebruiker heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens voor marketingdoeleinden en voor overdracht van geaggregeerde informatie aan derden. Als u niet toestemming geven voor het gebruik van geaggregeerde informatie van de kwaliteit van bepaalde Deedmob Services kunnen hier gevolgen van ondervinden. Door de Deedmob te registreren en te gebruiken Diensten, u als organisatie gaat ermee akkoord dat Deedmob uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen voor marketing en uw bedrijfsgegevens met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's, bedrijfsnaam en adres voor persbericht, publiciteit, reclame, sociale media en andere marketingactiviteiten.

5. WELKE SOORTEN INFORMATIE VERZAMELT DEED DEEDMOB OVER HAAR GEBRUIKERS EN ORGANIZATIES

5.1. Persoonlijke informatie die u ons geeft. Wij ontvangen, slaan en Persoonlijke informatie verwerken die u ons beschikbaar stelt wanneer toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Deedmob Platform en de Diensten. Voorbeelden hiervan zijn wanneer jij:

5.1.1. vul een formulier in op het Platform, zoals wanneer u zich registreert of de gegevens van uw gebruikersaccount bij te werken, of wanneer u uw e-mail verstuurt adres als Deedmob-ID en andere verificatiegegevens.

5.1.2. toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, zoals om te zoeken naar Deedmob Platforms, maken boekingen, betalen voor Deedmob Platform, boeken of betalen voor eventuele bijbehorende diensten die beschikbaar zijn;

5.1.3. communiceren met Deedmob of met de Deedmob Deeds.

5.2. Informatie die wij krijgen van Uw gebruik van ons Platform. Wij ontvangen ook, informatie op te slaan en te verwerken, eventueel met inbegrip van persoonlijke informatie, wanneer u toegang krijgt tot of gebruik maakt van ons Platform en onze Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot beperkt tot:

5.2.1. Mobiele gegevens: Wanneer u bepaalde functies van het Platform, in in het bijzonder onze mobiele toepassingen die we kunnen ontvangen, opslaan en verwerken verschillende soorten informatie over uw locatie, met inbegrip van algemene informatie informatie (bv. IP-adres, postcode) en meer specifieke informatie (bv. GPS-gebaseerde functionaliteit op mobiele apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Platform of specifieke kenmerken van het platform). Als u toegang hebt tot de Platform via een mobiel apparaat en U wilt niet dat uw apparaat ons voorzien van locatie-tracking-informatie, kunt u de GPS of andere functies voor het volgen van locaties op Uw toestel, mits Uw apparaat kunt u dit doen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw apparaat. instructies voor verdere bijzonderheden.

5.2.2. Contactgegevens: We kunnen uw contactgegevens gebruiken, zoals Als uw e-mailadres of telefoonnummer om uw e-mailadres aan te maken of aan te passen. account of om bepaalde accountfuncties in te schakelen, bijvoorbeeld om in te loggen verificatie. Als u ons uw e-mailadres meedeelt, stemt u ermee in dat e-mails ontvangen naar dat e-mailadres. We kunnen uw contactpersoon gebruiken informatie om u informatie te sturen over ons Platform en onze Diensten, u marketinginformatie toe te sturen, ons Deedmob Platform te verbeteren en diensten en om spam, fraude of misbruik te helpen voorkomen.

5.2.3. Loggegevens: We kunnen ook loggegevens ontvangen, opslaan en verwerken, wat informatie is die automatisch door onze servers wordt geregistreerd wanneer u toegang tot of gebruik van het Platform, ongeacht of u bent geregistreerd bij Deedmob of ingelogd bij Uw Deedmob Account, zoals Uw IP-adres, de datum en tijd waarop U het Platform bezoekt of gebruikt, de hard- en software U gebruikt pagina's en pagina's die u doorverwijst of afsluit. URL's, het aantal klikken, informatie over apparaatgebeurtenissen, bekeken pagina's en de volgorde van deze bladzijden en de tijd die is besteed aan pagina's.Deedmob gebruikt deze informatie om statistieken met betrekking tot de prestaties en bruikbaarheid van de Deedmob Platfom.{'' '}

6. HOE DEEDMOB DE INFORMATIE GEBRUIKT EN VERWERKT DIE GEBRUIKERS VERSTREKKEN OF BESCHIKBAAR STELLEN{" "}

6.1. Deedmob gebruikt, bewaart en verwerkt informatie over u voor de volgende algemene doeleinden:{" "}

6.1.1. om toegang tot en gebruik van het Platform mogelijk te maken;

6.1.2. om U in staat te stellen te communiceren met Deedmob Dode, met inbegrip van, maar niet beperkt tot niet beperkt tot het verzenden van berichten of andere informatie tijdens het boekingsproces;

6.1.3. het platform te bedienen, te beschermen, te verbeteren en te optimaliseren, Deedmob's bedrijf, en de ervaring van onze gebruikers, zoals te presteren Analyseer, voer onderzoek uit, personaliseer of personaliseer op een andere manier Uw ervaring op te doen en klantenservice te verlenen;

6.1.4. bijdragen tot het scheppen en in stand houden van een vertrouwde en veiligere omgeving op het platform en de diensten, zoals opsporing en preventie van de werkelijke en mogelijke fraude en andere schadelijke activiteiten, het verrichten van onderzoeken en risicobeoordelingen, waarbij onze algemene voorwaarden en ons beleid worden gehandhaafd, verificatie van het adres van uw noteringen, verificatie van eventuele identificaties door u verstrekt (inclusief door het vergelijken van de foto op dat identificatie naar een andere foto die u ons verstrekt), en het uitvoeren van controles van databanken en informatiebronnen (zoals, maar niet beperkt tot databanken van de overheid) voor fraudeopsporing en preventie, risicobeoordeling en schadepreventie. In deze beschouwen, kunnen wij het voorgaande geheel of gedeeltelijk met of zonder verdergaan kennisgeving U;

6.1.5. U berichten te sturen over service, ondersteuning en administratie, herinneringen, technische berichten, updates, beveiligingswaarschuwingen, en de door u gevraagde informatie;

6.1.6. U marketing-, reclame- en promotieboodschappen te sturen en andere informatie die voor U van belang kan zijn, waaronder informatie over Deedmob en onze diensten. Zelfs als u besluit om Uw toestemming te geven voor dit gebruik van Uw Persoonlijke Informatie, U kan zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze berichten door met behulp van de afmeldlink in de bodem van e-mails die per deedmob.

6.1.7. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen die we kunnen hebben met een van onze gebruikers, en de uitvoering van onze overeenkomsten met Derden;{" "}

6.1.8 het Deedmob Platform bij te werken, te onderhouden en te optimaliseren en te zorgen voor technische ondersteuning aan organisaties en gebruikers, rechtstreeks en via Deedmob processoren. Als u wilt weten wie de Deedmob Processors zijn, U kunt de lijst aanvragen door een e-mail te sturen naar hello@deedmob.com.

7. WANNEER MAAKT DEEDMOB UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEKEND OF DEELT, EN AAN WHOM{" "}

7.1. Wanneer u een verzoek indient om u aan te sluiten bij een akte van Deedmob of een akte van Deedmob Organisatie, zullen wij uw naam of andere Persoonlijke Informatie verstrekken aan de Organisaties.{'' '}

7.2. Wanneer u gegevens aan uw profiel toestuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot op uw naam, maar met uitzondering van uw e-mailadres, deze Personal Informatie kan beschikbaar komen voor elke bezoeker op uw openbare Deedmob zijaanzicht.

7.3. Deedmob kan ook geaggregeerde informatie publiceren, openbaar maken en gebruiken en niet-persoonlijke informatie voor industrie- en marktanalyse, demografische profilering, marketing en reclame, en andere zaken doeleinden. Met uitzondering van Deedmob Processors, draagt Deedmob nooit over aan een van de volgende ondernemingen derden, Persoonlijke informatie die al dan niet directe identificatiegegevens bevat Geaggregeerde informatie van haar gebruikers. U kunt besluiten uw aanvraag af te wijzen. instemming met het gebruik en de overdracht van geaggregeerde informatie.

7.4. In ieder geval zal Deedmob zich houden aan de wet- en regelgeving. van toepassing op de verwerking van Uw Persoonlijke Informatie, onder de de wetten van de Europese Unie.

8. HOE U TOEGANG KRIJGT TOT UW GEGEVENS, HOE U DEZE KUNT WIJZIGEN OF VERWIJDEREN OF HOE U UW GEGEVENS KUNT ANNULEREN DEEDMOBACCOUNT

U kunt schriftelijk kopieën aanvragen van Uw Persoonlijke Gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen u een kopie van de Persoonlijke Informatie die door ons als zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk 40 dagen na ontvangst van een geldig schriftelijk verzoek. U kunt de Persoonlijke gegevens in uw Deedmob-rekening. Als u wilt corrigeren Uw gegevens of uw Deedmob account volledig annuleren,U kunt dit doen door inloggen op uw Deedmob-account. Houd er ook rekening mee dat eventuele recensies, forumpostings en soortgelijk door U geplaatst materiaal kunnen blijven publiekelijk beschikbaar op het Platform in combinatie met Uw voornaam, zelfs nadat uw Deedmob-rekening is geannuleerd.

9. BEVEILIGING UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Deedmob voldoet aan de Europese regelgeving en implementeert redelijke en passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de Persoonlijke informatie in volledige overeenstemming met GDPR.

10. COOKIE POLICY

10.1. Deedmob gebruikt "cookies" in combinatie met het Platform om te verkrijgen informatie. Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt overgebracht naar Uw apparaat (bijv. uw telefoon of uw computer) voor het bijhouden van gegevens Doeleinden.Uw browser kan U toestaan om in te stellen hoe het omgaat met cookies, zoals zoals het weigeren van alle cookies of het U vragen om te beslissen of u alle cookies accepteert elke cookie. Maar let op dat sommige delen van het Platform mogelijk niet werken zoals bedoeld of kunnen helemaal niet werken zonder cookies.

10.2. Andere technologieën. Het platform kan ook gebruik maken van andere technologieën met een functionaliteit die vergelijkbaar is met die van cookies, zoals webbakens en tracking URL's voor het verkrijgen van loggegevens over gebruikers. We kunnen ook gebruik maken van web beacons en het volgen van URL's in onze berichten aan U om te bepalen of U een bepaald bericht geopend of een bepaalde koppeling geopend.

10.3 Hoe cookies beheren. U kunt cookies naar wens beheren en/of verwijderen - zie overcookies.org voor meer informatie. U kunt alle cookies verwijderen die zich al op uw computer bevinden en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Als u dit doet, moet u sommige voorkeuren echter handmatig aanpassen telkens wanneer u een site bezoekt en sommige services en functionaliteiten werken mogelijk niet.

11. GEBRUIKEN VOOR DEEDMOB COOKIES

Deedmob gebruikt cookies en soortgelijke traceringstechnologieën voor een aantal doeleinden, zoals het volgende:

11.1. de werking van de interne markt mogelijk te maken, te vergemakkelijken en te stroomlijnen Platform over verschillende webpagina's, apparaten en browsersessies.

11.2. Uw toegang tot en het gebruik van het Platform te vereenvoudigen en het te maken naadlozer.

11.3. de prestaties, de werking en de werking te controleren en te analyseren, en de effectiviteit van het Platform, zodat we het kunnen verbeteren en optimaliseren.

11.4. Om u inhoud (die advertenties kan omvatten) te tonen die relevanter voor u.

11.5. voor fraudeopsporing en -preventie.

12. BUSINESS TRANSFERS BY DEEDMOB

Indien Deedmob een fusie of overname aangaat of betrokken is bij een fusie of overname, reorganisatie, verkoop van activa of faillissement of insolventierisico, dan kunnen sommige of al onze activa verkopen, overdragen of delen, met inbegrip van Uw Persoonlijke gegevens. In dit geval zullen wij U vóór Uw Persoonlijke informatie wordt overgedragen en wordt onderworpen aan een andere privacyverklaring.

13. VERZOEKT TOT DIT PRIVACY POLICY

We kunnen te allen tijde de manier veranderen waarop we Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken. We kunnen dit veranderen Privacybeleid te allen tijde. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in de Privacy Beleid, zullen wij u op de hoogte stellen door het gewijzigde Privacybeleid te plaatsen op het Platform of door het sturen van een e-mail naar u. Materiële veranderingen omvatten in bijzondere wijzigingen in het doel van de verwerking van persoonsgegevens Informatie of het gebruik van Deedmob Processors.


14. SUBPROCESSORS

Updated: May 24, 2018. Deedmob and its Affiliates use a range of third party sub-processors to assist them in connection with the Services. These third party sub-processors include: Amazon Web services, Google Cloud Platform, Google Tag Manager, Google Analytics, Sentry, Sendgrid, Airtable, Trello, Algolia, Hotjar, Heroku Inc, Solarwinds Inc, Hubspot, DigitalOcean, Doorbell.io, Facebook.