Vrijwilligerswerk in Den Haag > Den Haag Deeds > Sophia Revalidatie > Vrijwilliger op de verpleegafeling van Sophia Revalidatie

Vrijwilliger op de verpleegafeling van Sophia Revalidatie

Zorg
Mensen begeleiden
Organiseren
Teamwork
Nederlands
Als gastheer/gastvrouw werk je op de verschillende verpleegafdelingen van Sophia Revalidatie. Je maakt het fruit schoon, maakt een praatje, een wandeling of je gaat een boodschap met de patiënten doen. Je ontvangt bezoekers en verwijst ze naar de desbetreffende afdeling. Je brengt de patiënten van en naar de therapie.

Over Sophia Revalidatie

Bij Sophia Revalidatie is sprake van medisch specialistische revalidatiezorg. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt. Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Het leren gebruiken van hulpmiddelen is vaak een onderdeel van de therapie. Soms moet de patiënt zijn/haar leefpatroon veranderen.