Vrijwilligerswerk in Amsterdam > Amsterdam Deeds > AVC > Zet je in voor vluchtelingen

Zet je in voor vluchtelingen

Vacature
Amsterdam, Nederland
CoachingOndersteunend werkVriendschap
Mensen begeleidenTeamworkPraten met anderenLuisteren
Uitgebreide omschrijving

Open voor alle vrijwilligers

Het AVC staat open voor alle vrijwilligers die zich met hun expertise, talenten kwaliteiten en netwerken willen inzetten voor vluchtelingen in Amsterdam. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • De werkwijze van het AVC is transparant voor alle vrijwilligers
  • Door middel van werkoverleg versterken vrijwilligers hun onderlinge band en de werkwijze van het AVC als geheel
  • Samenwerking en collegialiteit zijn belangrijke waarden
  • Vrijwilligers verbinden zich aan het collectief
  • Vrijwilligers leveren als collectief een bijdrage aan de opvang en integratie van vluchtelingen
  • Vrijwilligers voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitseisen
  • Het collectief draagt projecten en projectactiviteiten
  • Het vrijwilligerswerk wordt professioneel en doeltreffend uitgevoerd

Training van vrijwilligers

Vrijwilliger wordt men uit liefdadigheid: iets willen betekenen voor de ander in nood. Dat is een mooi en nobel streven, maar blijkt niet altijd voldoende. Helaas komt het regelmatig voor dat de vrijwilliger het met alleen naastenliefde niet lang volhoudt. Doordat men zich vaak onbeschermd openstelt voor andermans lijden kan het voor de vrijwilliger erg zwaar zijn om doeltreffend te werk te gaan. Je grenzeloos openstellen voor je naaste binnen het vrijwilligerswerk kan voor veel spanning en stress zorgen, waardoor het moeilijker wordt om iets te betekenen voor de ander. Grenzen vervagen, waardoor het klaar staan voor de ander een zware last wordt.

De training pakt deze probleemgebieden effectief aan. Centraal staan vragen als:

Wie is de cliënt?
Wat heeft de cliënt nodig?
Wat mag de cliënt van jou verwachten en wat niet?

Word vrijwilliger

Kan je je vinden in de visie en missie van het Amsterdams Vrijwilligers Collectief en wil je helpen bij een van onze projecten? Neem dan contact met ons op zodat we snel een afspraak kunnen maken om kennis te maken met elkaar.

Hoe kom ik er?

Over AVC

Het Amsterdams Vrijwilligers collectief (AVC) stroomlijnt de activiteiten van vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen en statushouders in Amsterdam. Het AVC werkt vraag gestuurd: Welke vluchtelingen in Amsterdam kunnen hulp en ondersteuning gebruiken van een groep betrokken burgers? Hier speelt het AVC op in door gericht (werk)projecten en activiteiten te ontwikkelen. Vluchtelingen worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten en activiteiten. De vraag kan tevens komen uit betrokken organisaties zoals de gemeente, het COA of het Leger des Heils.