Over ons

Gouden Dagen is een goed doel voor ouderen in Nederland. Onze ambitie is om alle ouderen in Nederland te bereiken met een positief, verleidelijk en structureel aanbod. We willen de kwaliteit van leven bevorderen en zorgen dat men zich weer onderdeel voelt van onze maatschappij. We weten hoe moeilijk het is om de kwetsbare ouderen (ook achter de voordeur) te bereiken en zijn daarom op zoek naar lokale samenwerkingspartners die vanuit hun doelstelling zich inzetten voor het welzijn van ouderen. Juist lokaal gevestigde organisaties hebben de bekendheid en faciliteiten om mooi werk te doen voor ouderen. Als nationale organisatie willen we hierbij een faciliterende rol vervullen: in het organiseren van fondsenwerving, in het bijdragen aan communicatie en in het meedenken over mooie activiteiten. We werken met vijf pijlers die van nature aansluiten op het werk dat er al voor ouderen wordt gedaan: Gouden Koffie, Gouden Maaltijden, Gouden Wensen, Gouden Cultuur en Gouden Natuur. Een breed welzijnsaanbod, afgestemd op de vraag die er is. Daarbij gaan we uit van de kracht van onze samenwerkingspartners.