Stage

Vacature
Amsterdam, Netherlands
TrainingJeugdwerkCoachingOnderwijsBegeleidingOndersteunend werk
Mensen begeleidenLezen & schrijvenRedeneringPraten met anderenLuisterenNederlands
Uitgebreide omschrijving

Voor welk leerjaar is de stage?

Leerjaar 1 (4 uur per week op donderdag: 150 uur minimaal per stageperiode)

Leerjaar 2 (3 á 4 uur per week op vrijdag: 120 uur minimaal per stageperiode) In overleg meer uren per week mogelijk.

 

Taken van een mentor in het basisonderwijs

Een thuismentor ondersteunt een kind bij de volgende vaardigheden:

– zonder afgeleid te worden geconcentreerd met een taak bezig zijn

– systematisch leren indelen van verschillende taken: eerst dit, dan dat

– afspraken nakomen

– hulp vragen

– werken aan door de leerkracht aangeleverde leerstof

– regelmatig contact onderhouden met de leerkracht

– studievaardigheden aanleren

– leren plannen van huiswerk

– de pupil wegwijs leren maken in de nieuwe VO-school

– agendabeheer

– praten over sociaal gedrag in de klas of thuis

– dienen als vertrouwenspersoon waar een kind op kan leunen

– de ouders betrekken bij het onderwijsleven van hun kind en school

– contact houden met de leerkracht

– de leerling helpen om leren leuk te vinden

– talenten ontdekken en stimuleren bij de leerling

– de ouders stimuleren nieuwsgierig te zijn naar het schoolse leven van hun kind

– de ouders handvatten aanbieden om hun kind te ondersteunen

– de ouders helpen dagelijks taalverrijkend met hun kinderen bezig te zijn

– de ouders adviseren over bijvoorbeeld eetgedrag, omgaan met geld

– de ouders adviseren over waar zij ondersteuning of advies kunnen krijgen

 

Taken van een mentor in het voortgezet onderwijs

– de leerling helpen bij het schoolwerk ter voorbereiding van het examen

– de leerling emotioneel ondersteunen bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie en studiediscipline

– studieachterstanden helpen verminderen

– de leerling begeleiden bij een een doordachte keuze voor een MBO-beroepsrichting

– de ouders hierbij betrekken

– de leerling stimuleren om zich meer buiten eigen kring en buurt te oriënteren

– de leerling helpen bij het vinden van een stageplaats

– regelmatig contact houden met de klassenmentor

 

Gewenst profiel

Bereid het begeleidingstraject met het kind af te maken (minimaal een jaar)

Betrouwbaar, sociaal vaardig, flexibel, zelfstandig, geduldig, empathisch en representatief

Goede beheersing Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)

Voldoende rekenvaardigheid

Flexibiliteit wordt gevraagd voor wat betreft werktijden en werklocatie (meestal bij de kinderen thuis)

Werktijden zijn per definitie na schooltijd, dus veelal aan het einde van de werkdag (niet gegarandeerd op je stagedag)

Bereidheid tot reizen in de hele stad is een vereiste

Hoe kom ik er?

Over School's cool Amsterdam

School's cool Amsterdam biedt kwetsbare scholieren die de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan maken een steuntje in de rug. Dit gebeurt door de leerling te koppelen aan een vrijwillige mentor, die vervolgens 1 tot anderhalf jaar lang een uur per week bij de leerling thuis komt om te ondersteunen bij schoolse vaardigheden en zelfvertrouwen.

School's cool Amsterdam is momenteel actief in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en Zaanstad.