Over ons

Feniks streeft naar verbetering van de positie van vrouwen op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein. Trefwoorden hierbij zijn: gelijkwaardigheid, persoonlijke én maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen en empowerment. Empowerment draait om het (her)ontdekken van jouw eigen kracht, als persoon én als groep. Als emancipatie expertisecentrum geeft Feniks gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en organiseert zij o.a. thema-avonden rondom actuele emancipatiethema's die bewustwording creëren in de Tilburgse samenleving. Naast vrouwenemancipatie houdt Feniks zich sinds een aantal jaar ook bezig met mannenemancipatie, omdat vrouwenemancipatie nooit voltooid kan zijn als we mannen er niet bij betrekken. Zo spelen kennis/expertise, ervaring, actualiteit en innovativiteit alle een rol in onze unieke methodiekontwikkeling.