Over ons

Cardia is christelijke ouderenzorgorganisatie in Den Haag en Rijswijk. Wij verlenen zorg en ondersteuning vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij uw levenswijze en uw levensverhaal. Geloofwaardig en deskundig. Met liefde en aandacht. In een plezierige omgeving die bijdraagt aan uw welbevinden. Ons streven is om daarbij de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren. Met hart voor elkaar.