Deel jij onze missie en wil je je graag inzetten om samen met ons een verschil te maken? Neem dan snel contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken hoe je ons het best kan helpen! Vertel wat over jezelf en waarom je gemotiveerd bent om onze missie te steunen, dan komen we snel bij je terug en gaan we samen aan de slag!

Over Sichting Collective Needs Foundation (CNF)

Stichting CNF staat voor het samenbrengen van hulp instanties en organisaties.
Met ten doel het verlenen van financiële, materiële en technische steun ten behoeve van kinderen tussen 0 tot 16 jaar, zwangere vrouwen en alleenstaande moeders.
Zij verricht haar activiteiten zonder onderscheid naar afkomst, geloof en/of ras.

De stichting richt zich op het ontwikkelen van deze doelgroep tot zelfstandigheid en een menswaardig bestaan. Het begeleiden en samen brengen van hulpinstanties waarbij projecten op het gebied van (beroeps)onderwijs, voorlichting, preventieve, curatieve en palliatieve gezondheidszorg voorop staat.