Aanmeldingen sluiten in 4 months
Scan me of ga naar nl.deedmob.com/o/ASKV--Steunpunt-Vluchtelingen/deeds/13459 om lid te worden

PR Medewerker (Amsterdam)

Vacature · 1 sep–31 mrt
Frederik Hendrikstraat 111C, Amsterdam, Nederland
Campagne voerenMarketing & CommunicatieSociale media
DesignCreatief
Aanmeldingen sluiten in 4 months
Scan me of ga naar nl.deedmob.com/o/ASKV--Steunpunt-Vluchtelingen/deeds/13459 om lid te worden
Uitgebreide omschrijving

ASKV zoekt een vrijwillige PR medewerker voor 1 dag per week. Wil jij meewerken om de situatie van vluchtelingen beter te belichten en het werk van het ASKV onder de aandacht te brengen? Wil je meehelpen om onze naamsbekendheid te vergroten en met mooie acties meer donateurs te werven? Meld je dan aan!

Hoe kom ik er?

Over ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zet zich al 30 jaar in voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Juridische belemmeringen maken het deze doelgroep onmogelijk een maatschappelijk en onafhankelijk bestaan op te bouwen. Hun noodgedwongen bestaan in de marge van de samenleving vergroot de kans op uitbuiting en misbruik. Angst voor autoriteiten belemmert hun de toegang tot essentiële diensten zoals onderwijs en medische zorg. Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning en het Project Activering Ongedocumenteerden verzorgt diverse leerwerktrajecten om deze doelgroep weer grip op hun leven te laten krijgen. Daarnaast is er een plek waar cliënten met ernstige medische problemen terecht kunnen: het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden.

Naast hulpverlening en huisvesting werkt ASKV aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties. ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien.