Kennissessie: SDG's en vrijwilligerswerk

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn de beste manier om de impact wereldwijd te meten. Benieuwd hoe jouw organisatie kan bijdragen? Kom erachter door de opname van onze kennissessie terug te kijken!

In deze gratis online kennissessie op 21 juni om 10:00 uur verwelkomden we Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Sustainable Development Goals bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, om de huidige ontwikkelingen van de SDG's in Nederland te bespreken.

Ook doken we in de combinatie van SDG's en vrijwilligerswerk om je te inspireren de SDGs te implementeren in je dagelijkse werkzaamheden. Tot slot hadden we een geweldige discussie met de aanwezigen om samen te leren en te groeien!

deedmob logo
Sandra Pellegrom

Sandra Pellegrom
Sandra Pellegrom is Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nationaal Coördinator bevordert nationale implementatie van de SDG’s in en door Nederland. De Coördinator werkt nauw samen met andere ministeries en organisaties binnen de Rijksoverheid, alsook met de brede SDG-beweging in Nederland, waaronder bedrijven, gemeenten en provincies, NGO’s, jongerenorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen.

Hendrik-Jan Overmeer
Hendrik-Jan is Founding Team Member bij Deedmob. Hij liep stage bij ABN AMRO Bank en IBM. Hij werkte bij PR/PA bureau Burson-Marsteller en bij de Nederlandse Federatie Financiële Planning op het gebied van public affairs. Hendrik-Jan geeft om armoede en het betrekken van jongeren bij de politiek. Hij is oprichter van een stichting die de aanleg van waterputten in Afrika financiert, geeft gratis lezingen over politiek voor kinderen en studenten en heeft een organisatie opgericht die jongeren in contact brengt met hun lokale politici.

Inzichten

Impact meten met SDG's 
- Impact meten is moeilijk, waardoor het vaak blijft steken in het meten van output. De SDG's helpen om - met behulp van een gemeenschappelijke taal - te communiceren welke impact op hoog niveau is bereikt.
- Actie moet voor meting komen. Met een 'schouders eronder' mentaliteit, een ambitie in beleid en bewustwording gebeurt er al veel in Nederland.
- Op lokaal niveau is het gemakkelijker om actie te ondernemen en het directe effect ervan te zien. Dit betekent dat er een enorme kans is om impact te laten zien via vrijwilligerswerk
- Er is veel bewustwording van sociale kwesties, maar echte systeemverandering vindt nog niet plaats. Ook hier zijn innovatieve lokale activiteiten cruciaal, die leiden tot bottom-up inspiratie voor samenwerking en uiteindelijke verandering

De belangrijkste kenmerken van de SDG's
- SDG’s zijn ambitieus en gaan over een transformatie van onze wereld. Het gaat om systeemverandering, een nieuwe balans tussen de planeet en het menselijk welzijn en onze economische inzet. Het is ons gezamenlijk plan voor een betere toekomst van ons allemaal
- De doelen zijn universeel: het is niet alleen voor overheden, waarbij iedereen in de maatschappij een rol kan spelen in de eigen invloedsfeer
- De doelen zijn omvattend: het gaat bijvoorbeeld om klimaatverandering, maar ook om gelijke kansen voor iedereen. Elk jaar groeit ook het belang van elk doel, doordat de SDG’s enorm veel raakvlakken met de dagelijkse actualiteit
- De doelen zijn ondeelbaar, wat betekent dat je het ene doel niet kunt bereiken zonder ook het andere doel na te streven. Dat vereist een andere aanpak, namelijk die van systeemdenken
- De doelen zijn inclusief, omdat ze gegrond zijn in mensenrechten, waarbij iedereen moet kunnen meedoen
- De basis van de doelen draait om het veiligstellen van menselijk welzijn en menselijke waardigheid, nu en in de toekomst en overal ter wereld. Dat wordt niet bereikt zonder ook de juiste aandacht te geven aan onze planeet
- De doelen helpen om een wereldwijde toekomstvisie te vertalen naar lokale actie. Dat kan door ze te zien als gedeelde waarden en een standaard voor duurzaamheid
- De verbanden tussen doelen brengt veel positieve effecten teweeg, maar er is wel sprake van kans op enige afruil tussen doelen. Desondanks is er veel potentie om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in kunt zetten op meerdere doelen tegelijkertijd
- Zo kan een kleine actie een breed effect hebben, vooral wanneer het diepere samenwerking tussen mensen en organisaties versterkt
- Lokale SDG-activiteiten komen samen op SDGnederland.nl, waar o.a. lokale burgernetwerken worden ondersteund om anderen te inspireren en te enthousiasmeren
- Hier ligt een kans om vrijwilligersorganisaties en centrales deel uit te laten maken van een grotere beweging. Veel gemeenten zijn hier actief mee bezig, waar SDG doelen reeds gekoppeld worden aan vrijwiligersinitiatieven

SDG's en Deedmob
- Deedmob gelooft in het meten van de impact van vrijwilligerswerk. In 2020 werd een meetmethode in samenwerking met het CBS en oud-premier Jan Peter Balkenende gelanceerd, waarbij de SDG’s een prominente rol kregen binnen het platform
- Vrijwilligersactiviteiten worden gekoppeld aan een SDG, al dan niet automatisch op basis van een slim algoritme.
- Dat leverde in 2020 een evenredige verdeling op van activiteiten per doel, maar gedurende de COVID-19 pandemie verschoof de aandacht meer naar armoedebestrijding en kwaliteitsonderwijs