Levi Witbaard

Levi Witbaard (hij/zij)
Head of Growth bij Deedmob

De combinatie van een diploma Communicatie, uitgebreide ervaring in een software startup en een achtergrond in onderwijs en gezondheidszorg leidde Levi naar Deedmob, waar hij Head of Growth is. Volgens het principe "alleen ga je sneller, samen ga je verder", combineert hij het beste van Marketing, Sales, Product en Customer Success om de impact voor en met onze partners te vergroten. Als hij niet bezig is met de vraag hoe je wereldwijd schaalbare impact kunt creëren, geniet hij van het leven in de vorm van zijn gezin, zakelijke boeken, helpen bij de voedselbank, 10k+ stappen per dag, het ontdekken van lokaal voedsel, anime en investeringen in een groenere toekomst.

Charlotte Jones

Verrassende gastspreker

Inzichten

In deze kennissessie bespraken we de ingrediënten van bedrijfsvrijwilligerswerk, met verschillende rollen voor bedrijven, werknemers, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales.

Hoewel corporate volunteering een potentiële win-win situatie is, is het vaak lastig om op te starten. Daarom werden voor alle betrokken partijen verschillende voordelen en uitdagingen besproken en werden voorbeelden gedeeld hoe deze uitdagingen te lijf te gaan.

Een van de uitdagingen is dat bedrijven vaak op zoek zijn naar eenmalige teambuildingactiviteiten. Bedrijven realiseren echter vaak niet dat er vaak kosten verbonden zijn voor vrijwilligersorganisaties om deze activiteiten te faciliteren en dat langdurige, duurzame relaties vaak meer waarde leveren voor zowel vrijwilligersorganisaties als vrijwilligersorganisaties. Dit geeft aan dat er voor beide partijen vaak niet aan de verwachtingen wordt voldaan.

Vrijwilligerscentrales kunnen een grote rol spelen in het opvoeden en beïnvloeden van zowel vrijwilligersorganisaties als bedrijven. Ze kan iedereen overtuigd worden van de voordelen en kan aan de verwachtingen worden voldaan, wat ruimte biedt voor langere, duurzamere relaties. Deel daarom je succesverhalen, verbreed je netwerk en leer zowel bedrijven als organisaties beter kennen.

Daarnaast hebben we ook succesverhalen gedeeld die echte impact realiseren. Het beste voorbeeld hiervan is Business Involved, een vrijwilligersplatform gespecialiseerd in corporate volunteering, ondersteund door een gemeente, vrijwilligerscentrale en Deedmob. Door een specifieke selectie aan corporate volunteering activiteiten te bieden wordt een mismatch voorkomen, terwijl de zichtbaarheid voor alle betrokkenen toeneemt.

Desalniettemin is het lastig om corporate volunteering op te zetten. Daarom hebben we ook specifieke tips en tricks gedeeld om betekenisvolle samenwerkingen te realiseren. Deze waren onder andere…
- Betrek de juiste partners en stakeholders
- Spreek dezelfde taal
- Vind geschikte activiteiten
- Verbind non-profits met bedrijven
- MKB versus multinationals
- Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
- Betrek álle partijen evenredig
- Deel succesverhalen en ervaringen
- Evalueer, meet en rapporteer
- Maak impact tastbaar: gebruik de SDGs als gezamenlijke taal
- Breid je netwerk uit en onderzoek de verschillende afdelingen binnen je regio: bv. Betrek Economische Zaken, of Social Return on Investments desks
- Begin klein en schaal op. Een goed voorbeeld is een Beursvloer waarbij maatschappelijke organisaties en (lokale) bedrijven elkaar kunnen ontmoeten.

Download Slides