Doe mee als gemeente aan de Nationale Respect Tour

Wij vragen gemeenten om onderdeel te worden van de nationale Respectbeweging door:

 • het organiseren van een eerste lokale Respect-sessie in uw gemeente met een diverse groep van 12 tot 25 personen, die representatief is voor de bevolkingssamenstelling uit uw gemeente, onder leiding van de burgemeester. De sessie wordt eind 2019/eerste helft 2020 gepland, zodra de NRT uw provincie aandoet; 
 • aanwezig te zijn bij het grotere Respect-evenement in de provinciehoofdstad met 50 personen, die representatief zijn voor de bevolkingssamenstelling uit uw gemeente. Idealiter zitten de personen van de lokale Respect-sessie ook bij die 50. Het evenement wordt eind 2019/eerste helft 2020 gepland, zodra de NRT uw provincie aandoet;
 • het omarmen van 2021 als het Jaar voor Respect. Dit kan door ook in 2021 minimaal één lokale Respect-sessie te organiseren en deel te nemen aan het grotere Respect-evenement in de provinciehoofdstad. En liefst door daarnaast ook andere activiteiten rondom het Respect-thema te ontwikkelen met maatschappelijke partijen in uw stad;
 • het publicitair ondersteunen van de lokale Respectsessies en het provinciale Respectevenement, onder meer met de ruimte die u heeft in dagbladen, h-a-h media, billboards en social media;
 • bij voldoende impact de intentie uit te spreken om ook na 2021 met deze Respect-sessies door te gaan.


Wij bieden uw gemeente:

 • een handleiding met daarin verschillende interactieve en creatieve methodieken om lokale Respect-sessies te organiseren die dialoog, discussie, debat en interactie stimuleren;
 • ondersteuning bij het organiseren van een lokale Respect-sessie;
 • ondersteuning in het bereiken en activeren van (jong)volwassenen en ouderen;
 • kennis en expertise over sociale cohesie, maatschappelijke weerbaarheid en inclusie;
 • promotiemateriaal voor lokale Respect-sessies en de Nationale Respect Tour;
 • toegang tot het grotere Respect-evenement in de provinciehoofdstad;
 • de mogelijkheid om een onderdeel en partner te zijn van de landelijke Respectbeweging in aanloop naar het jaar van Respect in 2021. 

Over Respect Tour

In augustus 2019 gaan we van start met de Nationale Respect Tour door alle provincies en tientallen gemeenten. Overal starten we een dialoog over de maatschappelijke thema’s die ons allemaal bezighouden. Iedereen mag best even stoom afblazen, want zonder wrijving geen glans. En zo vaak komen we elkaar ook niet tegen. Stil toekijken of juist boos iets roepen van achter de computer is toch een stuk gemakkelijker. Toegang, koffie en koek is gratis. Het enige dat we terugverlangen zijn concrete oplossingen, verbeteringen, kansen en gedachten, om beter te bouwen aan een inclusieve en respectvolle samenleving.